Multidisciplinär individuell rehabilitering | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Krävande multidisciplinär individuell rehabilitering

Du kan ha rätt till krävande multidisciplinär individuell rehabilitering, om din sjukdom eller funktionsnedsättning medför begränsningar som i betydande grad försvårar din vardag. Ett villkor för att du ska få rehabilitering är att din sjukdom eller funktionsnedsättning kräver rehabilitering i minst ett års tid.

För krävande medicinsk rehabilitering behöver du en rehabiliteringsplan. Den uppgörs av den läkare som behandlar dig inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Bekanta dig med serviceproducenterna

Se uppgifter om serviceproducenter som erbjuder krävande multidisciplinär individuell rehabilitering

Sök serviceproducent

Multidisciplinär individuell rehabilitering ordnas för olika sjukdomsgrupper

Individuell rehabilitering ordnas för barn och unga med

  • synskada, hörselskada eller syn- och hörselskada
  • allmänna och neurologiska sjukdomar

Individuell rehabilitering ordnas för vuxna med

  • synskada eller syn- och hörselskada
  • neurologiska sjukdomar
  • ryggmärgsskada
  • sjukdomar i stöd- och rörelseorganen och reumatiska sjukdomar
  • allmänna sjukdomar.

Genomförande av rehabiliteringen

Rehabiliteringen ordnas vid serviceproducentens verksamhetsställe, där det är möjligt att övernatta. Rehabiliteringsperiodens innehåll baserar sig på dina individuella behov och mål. För rehabiliteringen ansvarar ett multiprofessionellt team som består av till exempel en specialistläkare, en sjukskötare, en fysioterapeut, en psykolog eller neuropsykolog och en socialarbetare.

En del av den individuella handledning som ingår i rehabiliteringen kan enligt särskild överenskommelse även genomföras i form av videosamtal. 

Då klienten är ett barn eller en ung person deltar vanligen hela familjen eller en del av familjen i rehabiliteringen under hela den tid som rehabiliteringen pågår.

En vuxen närstående kan delta i rehabiliteringen under högst 5 dygn eller närvara vid 5 besök, om den närståendes medverkan behövs för att klientens rehabiliteringsmål ska nås och rehabiliteringen ska framskrida.

Rehabiliteringens längd

Rehabiliteringen omfattar 9–18 vardagar beroende på klientens individuella rehabiliteringsbehov.  Av grundad anledning kan rehabiliteringen omfatta upp till 24 dagar. Rehabiliteringshelheter som omfattar mer än 10 dagar genomförs i flera perioder. 

Kostnaderna för rehabilitering

Rehabiliteringen är avgiftsfri. Du kan ha rätt till rehabiliteringspenning för rehabiliteringstiden. FPA ersätter också resor till och från rehabiliteringen.

Läs mer