Muutoksia elatustuen ja elatusavun määrään vuonna 2024 | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Muutoksia elatustuen ja elatusavun määrään vuonna 2024  

Julkaistu 4.12.2023

Elatustuki ja elatusapu suurenevat ensi vuoden alussa elinkustannusindeksin muutoksen perusteella.

Elatustuki ja elatusapu on sidottu elinkustannusindeksiin, joka nousee 1.1.2024 alkaen noin 4,84 %. Täysimääräinen elatustuki on ensi vuoden alusta alkaen jokaisesta lapsesta 196,02 e/kk. Nyt täysi tuki on 186,97 e/kk, joten tuki suurenee 9,05 e/kk. Kela ottaa indeksikorotukset automaattisesti huomioon.

Elinkustannusindeksin nousu suurentaa myös elatusapua, jota elatusvelvollinen maksaa lapsestaan. Elatusavun laskukaava on seuraava: elatusavun määrä vuonna 2023 × (2318 : 2211) = elatusavun määrä vuonna 2024. Elatusvelvollisen pitää maksaa tammikuusta alkaen noin 4,84 % enemmän elatusapua.

Jos Kela maksaa lapsesta erotustukea ja elatusapu on vahvistettu Suomessa, Kela ilmoittaa uuden elatusavun määrän elatusvelvolliselle kirjeellä. Muissa tapauksissa elatusvelvollinen voi tarkistaa uuden elatusavun määrän OmaKelasta viimeistään tammikuun 2024 alussa.

Jos Kelan maksama elatustuki perustuu ulkomailla vahvistettuun elatusapuun, elatustuen saajan täytyy itse ilmoittaa Kelaan mahdollisista elatusavun määrän muutoksista.

Myös elatusapuvelan maksuvapautuksen tulorajat muuttuvat. Elatusvelvollinen voi saada jatkossa maksuvapautuksen, jos hänen tulonsa ovat enintään 1324,57 e/kk. Tulorajaa korotetaan jokaisesta alaikäisestä lapsesta 331,15 e/kk. Tulorajaa eivät kuitenkaan korota ne lapset, joille on myönnetty elatustuki.

Sanasto

Elatusvelvollinen: se vanhempi, joka on elatussopimuksen tai tuomioistuimen päätöksen mukaan velvollinen maksamaan elatusapua.

Elatusapu: elatusvelvollisen maksama rahasuoritus elatuksen turvaamiseksi lapselle, joka ei asu pysyvästi hänen luonaan.

Elatustuki: Kelan maksama perhe-etuus, jonka tarkoituksena on turvata lapsen elatus, jos lapsi ei saa riittävää elatusta molemmilta vanhemmiltaan.

Erotustuki: vähennetty elatustuki, jota maksetaan silloin, kun lapsen elatusapu on vahvistettu täysimääräistä elatustukea pienemmäksi elatusvelvollisen puutteellisen maksukyvyn vuoksi.

Elatusapuvelka: elatusvelvolliselta maksamatta jääneet lapsen elatusapumaksut, joita Kela perii elatusvelvolliselta elatustuen myöntämisen jälkeen. Elatusapuvelkaan sisältyvät viivästyskorot.

Lisätietoja asiakkaille

Sivu päivitetty 1.12.2023