Tietoa elatusvelvolliselle | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Tietoa elatusvelvolliselle

Elatusvelvollinen on se vanhempi, joka on elatussopimuksen tai tuomioistuimen päätöksen mukaan velvollinen maksamaan lapselle elatusapua.

Jos olet elatusvelvollinen ja et ole maksanut elatusapua, lähivanhempi eli lapsen kanssa asuva vanhempi voi hakea elatustukea Kelasta. Kun lähivanhempi hakee elatustukea saamatta jääneen elatusavun perusteella, Kela ilmoittaa sinulle hakemuksen vireille tulosta.

Voit kertoa Kelalle oman näkemyksesi

  • siitä, miksi elatusapu on jäänyt maksamatta
  • elatusapuvelan määrästä
  • muista seikoista, jotka voivat vaikuttaa elatustukiasian ratkaisuun,

Jos olinpaikkaasi ei tiedetä, elatustuki voidaan poikkeuksellisesti myöntää myös sinua kuulematta.

Elatustuen myöntäminen

Jos elatustuki myönnetään, Kela maksaa lähivanhemmalle elatustukea ja perii sinulta kaikki maksamatta jääneet elatusavut viivästyskorkoineen sekä jatkossa kuukausittain erääntyvät elatusavut. Näitä perittäviä elatusapuja kutsutaan elatusapuvelaksi. Elatusapuvelan perintää ei keskeytetä, vaikka hakisit muutosta elatustukipäätökseen tai elatusavun maksuvapautusta koskevaan päätökseen. Lue lisää elatusapuvelan perinnästä ja maksuvapautuksen hakemisesta.

Elatustukipäätöksessä kerrotaan elatusavun määrä ja se, miltä osin mahdollisia maksettuja elatusapusuorituksia on voitu hyväksyä, koska ne vaikuttavat elatustukioikeuden alkamisajankohtaan. Päätöksestä ei voi valittaa siltä osin kuin se koskee elatusavun tai elatusapuvelan määrää, koska Kela ei päätä elatusavun määrästä. Elatusavun määrää voi muuttaa vain sopimalla asiasta lastenvalvojan toimistossa tai nostamalla kanteen käräjäoikeudessa.

Lue lisää

Sivu päivitetty 2.2.2024