Tietoa elatusvelvolliselle

Elatusvelvollinen on se vanhempi, joka on elatussopimuksen tai tuomioistuimen päätöksen mukaan velvollinen maksamaan elatusapua.

Jos elatusvelvollinen ei ole maksanut elatusapua, lapsen kanssa asuva vanhempi voi hakea elatustukea Kelasta. Tällöin Kela maksaa vanhemmalle elatustukea ja perii elatusvelvolliselta kaikki maksamatta jääneet elatusavut viivästyskorkoineen sekä jatkossa kuukausittain erääntyvät elatusavut. Näitä perittäviä elatusapuja kutsutaan elatusapuvelaksi. Muutoksenhaku elatustukipäätökseen tai elatusavun maksuvapautusta koskevaan päätökseen eivät keskeytä elatusavun perintää.

Niin kauan kun Kela maksaa elatustuen lasta hoitavalle vanhemmalle, elatusvelvollinen maksaa kaikki elatusavut Kelalle. Jos elatusvelvollinen maksaa elatusavun suoraan lapselle tai vanhemmalle, maksut eivät vähennä Kelan perinnässä olevan elatusapuvelan määrää. Elatusapuvelka vanhenee 5 vuodessa.

Kun elatustuki on myönnetty, Kela lähettää elatusvelvolliselle kirjeen, jossa kerrotaan mm. elatusapuvelan määrä sekä velan maksuun liittyvä eräpäivä, tilinumero ja viitenumero.

Jos et pysty maksamaan elatusapuvelkaa


Jos et pysty maksamaan elatusapuvelkaa yhdellä kertaa, voit neuvotella Kelan kanssa maksusuunnitelmasta elatusapuvelan maksamiseksi. Ota tällöin yhteyttä Kelan perintäkeskukseen.

Jos et ole ottanut yhteyttä perintäkeskukseen etkä maksa velkaa, se siirtyy suoraan ulosottoon. Kela ei lähetä muistutuskirjettä erääntyneiden velkojen maksamisesta.

Elatusvelvolliselta perityt elatusapusuoritukset kohdistuvat aina vanhimpaan velkaan. Elatusvelvollinen ei siis voi itse määrätä, minkä kuukauden elatusapua maksaa, jos elatusapuvelkaa on kertynyt useammalta kuukaudelta. Jos saat työttömyysetuutta, Kela perii työttömyysetuuden lapsikorotuksen elatusapuvelan lyhennykseksi. Jos saat opintotukea, Kela voi periä opintorahan huoltajakorotuksen elatusapuvelan lyhennykseksi.

Jos tilinumero tai viitenumero on kadoksissa, voit selvittää sen OmaKelasta tai perintäkeskuksesta. On tärkeää, että käytät oikeita tili- ja viitenumeroita, että maksusi ohjautuu elatusapuvelkaasi.

Perinnän jälkeen Kela maksaa elatusavun elatustuen saajalle, jos lapselta on jäänyt elatusapua saamatta. Peritty elatusapu maksetaan tuensaajalle kuukauden 25. päivä.

Jos et pysty maksamaan elatusapuvelkaa rahatilanteesi takia, voit hakea tilapäistä maksuvapautusta Kelasta. Lue lisää elatusapuvelan maksuvapautuksesta. Jos maksuvaikeutesi pitkittyvät, saattaa olla aiheellista muuttaa vahvistetun elatusavun määrää.