Förteckning över priser som anmälts till FPA | Om FPA | FPAGå till innehållet

Förteckning över priser som anmälts till FPA

Senast 7 dagar före den första dagen i kvartalet publicerar FPA en förteckning över priserna på utbytbara läkemedelspreparat och på de prisintervaller som fastställts utifrån priserna. Förteckningen omfattar de preparat för vilka den övre gränsen för prisintervallet har kunnat fastställas utgående från de prisanmälningar som har gjorts till FPA.

I förteckningen har man som preparat som omfattas av prisintervallet markerat de allmänt tillgängliga preparat vars pris uppgår till högst den övre gränsen för prisintervallet i början av kvartalet. Vilka preparat som omfattas av prisintervallet kan dock ändras under kvartalet eftersom läkemedelsföretagen kan ändra priserna på läkemedel med 2 veckors mellanrum.

Uppdaterade uppgifter om de preparat som ingår i prisintervallet och priserna på preparaten finns i FPA:s söktjänst för läkemedel. Gå till söktjänsten för läkemedel.

Förteckningar över priser som anmälts till FPA

Kolumner i förteckningen

 • Substituutioryhmäkoodi = Substitutionskod. Substitutionsgruppens 10-siffriga kod.
 • Vnr = Nordiskt varunummer. 6- siffrig kod på läkemedelsförpackningen som identifierar den.
 • Myyntihinta (sis. alv) = Försäljningspris (inkl. moms). Minutförsäljningspris inklusive mervärdesskatt. Försäljningspriset beräknas med hjälp av en formel som finns i förordningen om läkemedelstaxa (finlex.fi).
 • * = Preparatet ingår i prisintervallet. Preparatets pris är högst lika högt som den övre gränsen för prisintervallet och preparatet är enligt den prisanmälan som lämnats in till FPA allmänt tillgängligt.
 • Viitehinta = Referenspris. Högsta pris utifrån vilket kunden kan få ersättning.
 • Hintaputken yläraja = Prisintervallets övre gräns. Om priset på ett läkemedel överskrider denna gräns måste apoteket byta det mot ett billigare utbytbart läkemedel.
 • Lääkenimi = Läkemedelsnamn. Läkemedelspreparatets handelsnamn.
 • Vahvuus = Styrka. Den mängd eller halt av det verksamma ämne som ingår i preparatet.
 • Pakkauskoko = Förpackningsstorlek. Förpackningens storlek, t.ex. hur många tabletter förpackningen innehåller.
 • Lääkemuotonimi = Läkemedelsform. Exempelvis tablett, salva eller injektionsvätska.
 • Haltija = Innehavare. Innehavare av försäljningstillstånd.
 • Lääkeaine = Läkemedelssubstans. Namnet på det verksamma ämnet eller den verksamma ämnesgruppen.
Senast ändrad 28.12.2023

Vad tycker du om sidan?