Kuka voi saada opintotukea?

Voit saada opintotukea opintoihisi peruskoulun jälkeen. Opintotukea voidaan myöntää myös aikuisten perusopetukseen.

Voit saada opintotukea, jos

Voit saada opintotukea myös ulkomailla opiskeluun, jos opinnot vastaavat opintotukeen oikeuttavia opintoja Suomessa tai ne sisältyvät Suomessa suoritettaviin opintoihin.

Opintotuen laskurilla voit selvittää mahdollisuutesi saada opintotukea ja laskea arvion opintotukesi määrästä.

Korkeakouluopinnot

Korkeakouluja ovat yliopistot, ammattikorkeakoulut, Maanpuolustuskorkeakoulu ja Poliisiammattikorkeakoulu. Voit saada opintotukea seuraavissa tilanteissa:

 • Suoritat yliopistossa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa tai tieteellistä, taiteellista tai ammatillista jatkotutkintoa.
 • Suoritat ammattikorkeakoulussa ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.
 • Suoritat maahanmuuttajille suunnattua ammattikorkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta.
 • Opiskelet erillisessä ammatillisessa täydennyskoulutusohjelmassa.

Voit saada opintotukea avoimen korkeakoulun tai kesäyliopiston opintoihin, jos sinulla on tutkinnon suoritusoikeus korkeakoulussa ja opinnot kuuluvat tutkintoosi.

Voit saada opintotukea myös erillisen arvosanan tai yksittäisen opintokokonaisuuden suorittamiseen, jos olet jo suorittanut korkeakoulututkinnon ja opinnot lisäävät ammatillista kelpoisuuttasi tai saat niillä virkakelpoisuuden. Tällaisia opintoja ovat esimerkiksi kirjastotieteen ja informatiikan opinnot kirjastonhoitajan kelpoisuuden saamiseksi.

Toisen asteen opinnot

Toisen asteen opinnot ovat peruskoulun jälkeisiä opintoja esimerkiksi lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai kansanopistossa. Voit saada opintotukea seuraavissa tilanteissa:

 • Opiskelet lukiossa.
 • Suoritat ammatillista perustutkintoa tai tutkinnon osaa.
 • Suoritat ammattitutkintoa, erikoisammattitutkintoa tai muuta ammatillista koulutusta.
 • Osallistut koulutukseen, joka valmentaa ammatilliseen peruskoulutukseen tai työhön ja itsenäiseen elämään.
 • Osallistut maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävään lukioon valmistavaan koulutukseen.
 • Opiskelet kansanopistossa, liikunnan koulutuskeskuksessa, Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa tai Snellman-korkeakoulussa.

Aikuislukio-opintoihin voit saada tukea vain, jos suoritat ne yhdistelmätutkintona eli ammatillisen perustutkinnon yhteydessä. Sinun on siis suoritettava lukiokurssien tai ylioppilastutkinnon lisäksi ammatillista perustutkintoa. Jos suoritat pelkästään aikuislukio-opintoja, et voi saada opintotukea. Mutta jos suoritat lukio-opintoja sisäoppilaitoksessa, esimerkiksi kansanopistossa, voit saada tukea.

Jos suoritat ammatilliseen koulutukseen kuuluvan työssäoppimisen (työpaikalla järjestettävä koulutus) oppisopimuskoulutuksena, jonka ajalta saat palkkaa, et voi saada samaan aikaan opintotukea. Jos saat opintotukea, ilmoita palkallisen työssäoppimisen ajankohta Kelaan verkossa, postittamalla lomakkeen OT 15 tai soittamalla puhelinpalveluumme (puh. 020 692 209). Jos teet ilmoituksen verkossa, valitse Opintotuen muutosilmoitus > Ilmoitan muusta muutoksesta tai haen lisätukea > Omat tulot.

Yksityiset oppilaitokset

Kela on myöntänyt opintotukioikeuden joillekin yksityisten oppilaitosten koulutuksille. Voit mahdollisesti saada opintotukea näihin koulutuksiin. Muihin yksityisten oppilaitosten opintoihin et voi saada tukea. Kela ei maksa avustuksia lukukausimaksuihin.

Aikuisten perusopetus

Voit saada opintotukea, jos olet aikuisten perusopetuksessa eli suoritat oppivelvollisuusiän ylittäneille järjestettyä perusopetusta. Opintotuki myönnetään yleensä samoin kuin toisen asteen opintotuki. Opintojen päätoimisuutta koskevat säännöt ovat kuitenkin erilaiset kuin toisen asteen opintotuessa.

Aikuisten perusopetus on tarkoitettu niille, jotka eivät ole oppivelvollisuusikäisinä suorittaneet perusopetusta (peruskoulua), sekä niille, jotka haluavat suorittaa perusopetuksen oppiaineita, täydentää perusopetuksen tutkintoaan tai korottaa oppiaineiden arvosanoja.

Ulkomaalaisen opintotuki

Oletko muuttanut Suomeen? Lue lisää oikeudestasi sosiaaliturvaan.

Jos et ole Suomen kansalainen ja olet tullut Suomeen opiskelemaan, et voi yleensä saada opintotukea Suomesta.

Ulkomaalaisena voit kuitenkin saada opintotukea, jos

 • sinulle on myönnetty jatkuva (A) tai pysyvä (P) oleskelulupa, pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa (P-EU tai P-EY) tai EU:n ja Iso-Britannian erosopimuksessa tarkoitettu oleskelulupakortti.
  • Jos olet EU- tai Eta-maan tai Sveitsin kansalainen tai tämän perheenjäsen tai Pohjoismaiden kansalainen, oleskeluoikeuden rekisteröinti tai oleskelukortti riittää.
 • asut Suomessa vakinaisesti ja
 • olet tullut Suomeen muusta syystä kuin opiskelemaan. Syy voi olla esimerkiksi työskentely, perhesiteet tai paluumuutto.

Vakinaisesti asuminen arvioidaan kotikuntalain perusteella.

Jos olet EU- tai Eta-maan tai Sveitsin kansalainen tai sinuun sovelletaan EU:n ja Ison-Britannian erosopimusta, voit saada opintotukea, vaikka olisit tullut Suomeen opiskelemaan.

 • Voit saada opintotukea, jos työskentelet Suomessa vähintään 4 kuukautta ja työskentelyn laajuus on keskimäärin vähintään 10 tuntia viikossa tai sinulla on yrittäjän pakollinen eläkevakuutus. Oikeus opintotukeen on vain työskentelyn keston ajan.
 • Voit saada opintotukea myös, jos sinulla on opintotukilain 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu oikeus pysyvään oleskeluun Suomessa.

Voit saada opintotukea myös, jos olet Suomessa työskentelevän EU- tai Eta-maan tai Sveitsin kansalaisen taikka Suomessa työskentelevän EU:n ja Ison-Britannian erosopimuksen piirissä olevan Ison-Britannian kansalaisen perheenjäsen.

Hae opintotukea samalla tavalla kuin muutkin opiskelijat. Liitä hakemukseesi liite ulkomaalaisen opintotukihakemukseen (OT 10), jos et ole aikaisemmin saanut opintotukea Suomessa.

Lue lisää