Muiden etuuksien vaikutus opintotukeen | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Muiden etuuksien vaikutus opintotukeen

Et voi saada opintotukea seuraavissa tilanteissa:

 • Saat opintotukea ulkomailta tai Ahvenanmaalta.
 • Saat aikuiskoulutustukea. Voit kuitenkin saada opintolainan valtiontakauksen.
 • Olet oppisopimuskoulutuksessa tai työvoimakoulutuksessa.
 • Saat työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea.
 • Olet vuorotteluvapaalla ja saat vuorottelukorvausta.
 • Saat eläkettä, luopumiskorvausta tai luopumistukea. Perhe-eläke tai osittainen vanhuuseläke ei kuitenkaan estä opintotuen saamista, mutta se on tuloa opintotuen tulovalvonnassa.
 • Saat samaan koulutukseen kuntoutusrahaa.
 • Saat kuntoutusrahaa työtapaturman tai ammattitaudin perusteella.
 • Saat täyttä ansionmenetyskorvausta tapaturman perusteella korvattavasta kuntoutuksesta.
 • Suoritat varusmies- tai siviilipalvelusta tai vapaaehtoista asepalvelusta.
 • Suoritat vapausrangaistusta ja opiskelet rangaistuslaitoksessa.
 • Saat sairauspäivärahaa, osasairauspäivärahaa tai luovutuspäivärahaa.

Lapsilisä

Jos olet alle 17-vuotias, sinulla voi olla mahdollisuus saada opintorahan oppimateriaalilisää. Et kuitenkaan voi saada oppimateriaalilisää, jos sinulla on oikeus maksuttomaan koulutukseen. Muuta opintorahaa et voi saada, koska sinusta maksetaan lapsilisää. Kun täytät 17 vuotta, voit saada myös muuta opintorahaa seuraavan kuukauden alusta alkaen.

Jos asut itsenäisesti ja olet alle 17-vuotias, voit ehkä saada myös opintolainan valtiontakauksen. Jos saat opintotukea, sinulla on mahdollisuus saada yleistä asumistukea. Opintotuen asumislisä voidaan myöntää, jos opiskelet ulkomailla tai Ahvenanmaalla tai jos opiskelet maksullisella kansanopistolinjalla ja asut opiston asuntolassa.

Lapsilisä voidaan lakkauttaa lapsilisän saajan eli vanhempasi pyynnöstä. Jos sinusta ei makseta lapsilisää, voit saada opintorahaa. Huomaa kuitenkin, että jos asut vanhempasi luona, vanhempiesi tulot voivat pienentää opintorahasi määrää tai estää sen saamisen. Voit arvioida opintotuen määrän laskurilla. Laita laskuriin iäksesi 17 vuotta, jos sinusta maksettava lapsilisä on lakkautettu.

Oppilaitoksen maksama päiväraha

Jos saat oppilaitokseltasi opintojen ajalta maksettavaa päivärahaa, et voi saada opintorahaa, mutta voit saada opintolainan valtiontakauksen. Tämä koskee

 • Maanpuolustuskorkeakoulussa sotatieteiden kandidaatin tutkintoa suorittavia
 • Raja- ja merivartiokoulussa rajavartijan peruskurssia suorittavia koulutuksen 1. osan aikana.

Muut Maanpuolustuskorkeakoulun ja Raja- ja merivartiokoulun opiskelijat voivat saada lainatakauksen vain, jos he saavat opintorahaa tai aikuiskoulutustukea.

Voit saada yleistä asumistukea, jos et voi asua oppilaitoksen asuntolassa erityisestä syystä.

Perhe-etuudet

Voit saada isyys-, raskaus- tai vanhempainrahaa tai lastenhoidon tukea samaan aikaan kun saat opintotukea. Veronalaiset perhe-etuudet, kuten vanhempainpäivärahat ja lastenhoidon tuki, ovat tuloa opintotuen tulovalvonnassa. Lapsilisä on verovapaa etuus, joten se ei ole tuloa opintotuen tulovalvonnassa.

Lue lisää

Sivu päivitetty 17.6.2024