Jos saat muita etuuksia

Et voi saada opintotukea seuraavissa tilanteissa:

 • Saat opintotukea ulkomailta tai Ahvenanmaalta.
 • Saat aikuiskoulutustukea. Voit kuitenkin saada opintolainan valtiontakauksen.
 • Olet oppisopimuskoulutuksessa tai työvoimakoulutuksessa.
 • Saat työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea.
 • Olet vuorotteluvapaalla ja saat vuorottelukorvausta.
 • Saat eläkettä, luopumiskorvausta tai luopumistukea. Perhe-eläke ei kuitenkaan estä opintotuen saamista, mutta se on tuloa opintotuen tulovalvonnassa.
 • Saat samaan koulutukseen kuntoutusrahaa.
 • Saat kuntoutusrahaa työtapaturman tai ammattitaudin perusteella.
 • Saat täyttä ansionmenetyskorvausta tapaturman perusteella korvattavasta kuntoutuksesta.
 • Suoritat varusmies- tai siviilipalvelusta tai vapaaehtoista asepalvelusta.
 • Suoritat vapausrangaistusta ja opiskelet rangaistuslaitoksessa.
 • Saat sairauspäivärahaa, osasairauspäivärahaa tai luovutuspäivärahaa.

Lapsilisä

Jos olet alle 17-vuotias, et voi saada opintorahaa, koska sinusta maksetaan lapsilisää. Voit kuitenkin ehkä saada opintolainan valtiontakauksen ja asumistukea. Kun olet täyttänyt 17 vuotta, voit saada opintorahaa seuraavan kuukauden alusta alkaen.

Oppilaitoksen maksama päiväraha

Jos saat oppilaitokseltasi opintojen ajalta maksettavaa päivärahaa, et voi saada opintorahaa, mutta voit saada opintolainan valtiontakauksen. Tämä koskee

 • Maanpuolustuskorkeakoulussa sotatieteiden kandidaatin tutkintoa suorittavia sekä
 • Raja- ja merivartiokoulussa rajavartijan peruskurssia suorittavia koulutuksen 1. osan aikana.

Muut opiskelijat voivat saada lainatakauksen vain, jos he saavat opintorahaa tai aikuiskoulutustukea.

Voit saada yleistä asumistukea, jos et voi asua oppilaitoksen asuntolassa erityisestä syystä.

Perhe-etuudet

Voit saada äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa tai lastenhoidon tukea samaan aikaan kun saat opintotukea. Opintotuki voi kuitenkin vaikuttaa oikeuteen saada perhe-etuutta tai perhe-etuuden määrään, ja vaikutus voi olla erilainen äidillä ja isällä. Jos saat opintorahaa, silloin esimerkiksi vanhempainpäiväraha maksetaan sinulle yleensä vähimmäismääräisenä.

Veronalaiset perhe-etuudet, kuten vanhempainpäivärahat ja lastenhoidon tuki, ovat tuloa opintotuen tulovalvonnassa. Lapsilisä on veroton etuus, joten se ei ole tuloa opintotuen tulovalvonnassa.

Lue lisää