Jos saat muita etuuksia

Et voi saada opintotukea seuraavissa tilanteissa:

 • Saat opintotukea ulkomailta tai Ahvenanmaalta.
 • Saat aikuiskoulutustukea. Voit kuitenkin saada opintolainan valtiontakauksen.
 • Olet oppisopimuskoulutuksessa tai työvoimakoulutuksessa.
 • Saat työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea.
 • Olet vuorotteluvapaalla ja saat vuorottelukorvausta.
 • Saat eläkettä, eläketuki, luopumiskorvausta tai luopumistukea. Perhe-eläke ei kuitenkaan estä opintotuen saamista, mutta se on tuloa opintotuen tulovalvonnassa.
 • Saat samaan koulutukseen kuntoutusrahaa.
 • Saat kuntoutusrahaa työtapaturman tai ammattitaudin perusteella.
 • Saat täyttä ansionmenetyskorvausta tapaturman perusteella korvattavasta kuntoutuksesta.
 • Suoritat varusmies- tai siviilipalvelusta tai vapaaehtoista asepalvelusta.
 • Suoritat vapausrangaistusta ja opiskelet rangaistuslaitoksessa.
 • Saat sairauspäivärahaa, osasairauspäivärahaa tai luovutuspäivärahaa.

Lapsilisä

Jos olet alle 17-vuotias, sinulla voi olla mahdollisuus saada opintorahan oppimateriaalilisää. Muuta opintorahaa et voi saada, koska sinusta maksetaan lapsilisää. Kun täytät 17 vuotta, voit saada myös muuta opintorahaa seuraavan kuukauden alusta alkaen.

Jos asut itsenäisesti ja olet alle 17-vuotias, voit ehkä saada myös opintolainan valtiontakauksen. Jos saat opintotukea, sinulla on mahdollisuus saada yleistä asumistukea. Opintotuen asumislisä voidaan myöntää, jos opiskelet ulkomailla tai Ahvenanmaalla tai jos opiskelet maksullisella kansanopistolinjalla ja asut opiston asuntolassa.

Jos sinusta ei makseta lapsilisää, voit saada opintorahaa. Jos asut vanhempasi luona, vanhempiesi tulot voivat pienentää opintorahasi määrää tai estää sen saamisen. Voit arvioida opintotuen määrän laskurilla. Laita laskuriin iäksesi 17 vuotta, jos sinusta maksettava lapsilisä on lakkautettu.

Oppilaitoksen maksama päiväraha

Jos saat oppilaitokseltasi opintojen ajalta maksettavaa päivärahaa, et voi saada opintorahaa, mutta voit saada opintolainan valtiontakauksen. Tämä koskee

 • Maanpuolustuskorkeakoulussa sotatieteiden kandidaatin tutkintoa suorittavia
 • Raja- ja merivartiokoulussa rajavartijan peruskurssia suorittavia koulutuksen 1. osan aikana.

Muut Maanpuolustuskorkeakoulun ja Raja- ja merivartiokoulun opiskelijat voivat saada lainatakauksen vain, jos he saavat opintorahaa tai aikuiskoulutustukea.

Voit saada yleistä asumistukea, jos et voi asua oppilaitoksen asuntolassa erityisestä syystä.

Perhe-etuudet

Voit saada äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa tai lastenhoidon tukea samaan aikaan kun saat opintotukea. Opintotuki voi kuitenkin vaikuttaa oikeuteen saada perhe-etuutta tai perhe-etuuden määrään, ja vaikutus voi olla erilainen äidillä ja isällä. Jos saat opintorahaa, silloin esimerkiksi vanhempainpäiväraha maksetaan sinulle yleensä vähimmäismääräisenä.

Veronalaiset perhe-etuudet, kuten vanhempainpäivärahat ja lastenhoidon tuki, ovat tuloa opintotuen tulovalvonnassa. Lapsilisä on verovapaa etuus, joten se ei ole tuloa opintotuen tulovalvonnassa.

Lue lisää