Opintojen päätoimisuus | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Opintojen päätoimisuus

Opintotukea voidaan myöntää päätoimisiin opintoihin. Opintojen päätoimisuudella tarkoitetaan eri opinnoissa eri asioita.

Korkeakouluopinnot

  • Jos suoritat korkeakoulututkintoa, opintosi ovat aina päätoimisia.
  • Muut korkeakouluopinnot ovat päätoimisia, jos niiden laajuus on keskimäärin vähintään 5 opintopistettä opiskelukuukautta kohti.

Ammatilliset opinnot

Opintosi ovat aina päätoimisia, kun suoritat

  • ammatillista perustutkintoa tai tutkinnon osaa
  • työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta (TELMA).

Ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen on päätoimista, jos suoritettavaksi sovittujen opintojen laajuus on keskimäärin vähintään 4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohti. Muut ammatilliset opinnot ovat päätoimisia, jos niiden laajuus on keskimäärin vähintään 4,5 osaamispistettä tai 3 opintoviikkoa opiskelukuukautta kohti tai keskimäärin vähintään 25 tuntia viikossa.

Lukio-opinnot

  • Opinnot ovat päätoimisia, jos niiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia tai 150 opintopistettä.
  • Aikuislukio-opinnot ovat päätoimisia, jos olet oikeutettu maksuttomaan koulutukseen tai jos suoritat aikuislukio-opinnot yhdistelmätutkintona eli ammatillisen perustutkinnon yhteydessä.

Jos suoritat lukio-opintoja sisäoppilaitoksessa, esimerkiksi kansanopistossa, opintosi ovat aina päätoimisia.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA)

Tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta järjestetään joissain peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja kansanopistoissa. Näissä oppilaitoksissa järjestettävä TUVA-koulutus on päätoimista ja oikeuttaa opintotukeen.

Aikuisten perusopetus

Opintosi ovat päätoimisia, jos opintojen laajuus on vähintään 22 kurssia lukuvuodessa.

Sivu päivitetty 28.9.2023