Opintojen päätoimisuus

Opintotukea voidaan myöntää päätoimisiin opintoihin. Opintojen päätoimisuudella tarkoitetaan eri opinnoissa eri asioita.

Korkeakouluopinnot

  • Jos suoritat korkeakoulututkintoa, opintosi ovat aina päätoimisia.
  • Muut korkeakouluopinnot ovat päätoimisia, jos niiden laajuus on keskimäärin vähintään 5 opintopistettä opiskelukuukautta kohti.

Ammatilliset opinnot

Opintosi ovat aina päätoimisia, kun suoritat

  • ammatillista perustutkintoa tai tutkinnon osaa
  • ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA)
  • työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta (TELMA).

Ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen on päätoimista, jos suoritettavaksi sovittujen opintojen laajuus on keskimäärin vähintään 4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohti. Muut ammatilliset opinnot ovat päätoimisia, jos niiden laajuus on keskimäärin vähintään 25 tuntia viikossa, 4,5 osaamispistettä tai 3 opintoviikkoa opiskelukuukautta kohti.

Lukio-opinnot

  • Opinnot ovat päätoimisia, jos niiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia.
  • Lisäksi sinun pitää osallistua lukukauden aikana vähintään 10 kurssille tai 2 kokeeseen, jotka kuuluvat ylioppilastutkintoon.
  • Jos suoritat lukio-opintoja sisäoppilaitoksessa, esimerkiksi kansanopistossa, opintosi ovat aina päätoimisia.

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus ja aikuislukio-opinnot osana yhdistelmätutkintoa (eli ammatillisen perustutkinnon yhteydessä):

  • Opinnot ovat päätoimisia, jos osallistut lukukauden aikana vähintään 10 kurssille tai 2 kokeeseen, jotka kuuluvat ylioppilastutkintoon.

Aikuisten perusopetus

Opintosi ovat päätoimisia, jos opintojen laajuus on vähintään 22 kurssia lukuvuodessa.