Jos sairastut opintojesi aikana

Jos et pysty opiskelemaan sairauden vuoksi, voit jäädä sairauslomalle. Sen aikana voit saada sairauspäivärahaa.

Jos tiedät, että sairautesi kestää enintään 2 kuukautta, voit nostaa opintotukea normaalisti. Lyhytaikainen sairaus ei estä opintotuen saamista, vaikka sen aikana opintosuorituksia kertyisi liian vähän. Voit kuitenkin joutua antamaan Kelalle selvityksen sairastumisestasi ja opintojesi edistymisestä. Selvitystä varten tarvitset lääkärintodistuksen sairaudestasi.

Jos et etukäteen tiedä sairautesi kestoa tai tiedät, että se kestää yli 2 kuukautta, sinun kannattaa hakea sairauspäivärahaa. Varsinkaan korkeakouluopiskelijan ei kannata kuluttaa opintotukikuukausia, kun opinnot eivät edisty.

Voit hakea sairauspäivärahaa myös alle 2 kuukautta kestävän sairausloman ajalle. Niin kannattaa tehdä varsinkin opintojen kesätauon aikana.

Sairausloma voi pidentää opintolainavähennykseen tai opintolainahyvitykseen oikeuttavaa tutkinnon suorittamisaikaa, mutta vain jos olet saanut sairauspäivärahaa tai täyden työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa eläkettä tai korvausta.

Opintotukea ja sairauspäivärahaa ei samaan aikaan

Et voi saada opintotukea ja sairauspäivärahaa samaan aikaan. Voit hakea sairauspäivärahaa ja jatkaa opintotuen nostamista siihen saakka, kunnes Kela myöntää sinulle sairauspäivärahan. Kela lakkauttaa sen jälkeen opintotukesi automaattisesti, joten sinun ei tarvitse tehdä sitä itse.

Jos saat sairauspäivärahaa sen ensimmäiseltä maksukuukaudelta vähintään 18 päivän ajalta, Kela lakkauttaa opintotukesi kuukauden alusta alkaen ja perii liikaa maksetun opintotuen takaisin. Jos saat sairauspäivärahaa sen ensimmäiseltä maksukuukaudelta alle 18 päivän ajalta, Kela lakkauttaa opintotukesi seuraavan kuukauden alusta alkaen. Kela vähentää sairauspäiväraha-ajalle maksetun opintorahan sairauspäivärahan määrästä.

Työnantajalle maksettu sairauspäiväraha ei estä opintotuen saamista.

Kun jatkat päätoimisia opintoja, ilmoita siitä Kelaan. Jos opintotukesi on lakkautettu kokonaan, sinun pitää hakea sitä uudelleen.

Esimerkki

Työkyvyttömyytesi alkaa 2.11. Hae sairauspäivärahaa työkyvyttömyyden alusta alkaen. Kela myöntää sinulle sairauspäivärahan omavastuuajan jälkeen 15.11. alkaen. Olet saanut marraskuussa sekä opintotukea että sairauspäivärahaa. Kela vähentää sairauspäivärahasta samalta ajalta saamasi opintorahan. Kela lakkauttaa opintotukesi 1.12. alkaen, koska vasta joulukuussa saat sairauspäivärahaa ensimmäisen kerran vähintään 18 kalenteripäivää.

Kun sairauspäivärahan maksaminen päättyy ja voit taas opiskella päätoimisesti, hae opintotukea.

Voit opiskella jonkin verran sairausloman aikana

Jos saat sairauspäivärahaa, voit jo sairauspäivärahakaudella ryhtyä opiskelemaan jonkin verran. Sallittu opiskelumäärä on noin 40 % normaalista kokopäivätoimisesta opiskelusta. Opintojen suuntaa antavat enimmäismäärät sairausloman aikana ovat siten seuraavat:

  • korkeakoulu: 24 opintopistettä lukuvuodessa, 12 opintopistettä lukukaudessa tai 3 opintopistettä kuukaudessa.
  • ammatilliset opinnot: 24 osaamispistettä / 16 opintoviikkoa lukuvuodessa, 12 osaamispistettä / 8 opintoviikkoa lukukaudessa tai 3 osaamispistettä / 2 opintoviikkoa kuukaudessa. Jos opintojen laajuutta ei ole määritelty osaamispisteinä tai opintoviikkoina, voit osallistua enintään 10 opetustuntiin viikossa.
  • lukio-opinnot: 10 kurssia lukuvuodessa, 5 kurssia lukukaudessa tai 1 kurssi kuukaudessa, tai 1 ylioppilastutkintoon kuuluva koe lukukaudessa.

Kun pystyt opiskelemaan enemmän, ilmoita siitä Kelaan.

Sairauspäivärahan määrä

Opiskelijan sairauspäivärahan määrä lasketaan joko työtulojen tai opintorahan perusteella. Jos päiväraha jäisi vähimmäismääräistä päivärahaa pienemmäksi, maksetaan vähimmäismäärä 29,05 e/päivä. Voit arvioida sairauspäivärahasi määrän laskurilla.

Sairauspäivärahaa maksetaan omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on yleensä sairastumispäivä ja sitä seuraavat 9 arkipäivää.

Sairauspäivärahaa maksetaan arkipäiviltä. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin. Arkipyhiä ei lasketa arkipäiviksi.

Lue lisää