Jos sairastut opintojesi aikana | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Jos sairastut opintojesi aikana

Jos et pysty opiskelemaan sairauden vuoksi, voit jäädä sairauslomalle. Sen aikana voit saada sairauspäivärahaa.

Jos opintosi keskeytyvät ja opiskelet toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoita opintojesi keskeytyminen Kelalle. Jos opiskelet korkeakoulussa ja opintosi eivät edisty, harkitse, kannattaako sinun kuluttaa opintotukikuukausia.

Jos nostat opintotukea ja opintosuorituksia kertyy liian vähän, voit joutua antamaan Kelalle selvityksen opintojesi edistymisestä. Selvitystä varten tarvitset lääkärintodistuksen sairaudestasi. Lääkärintodistus tai vastaava muu todistus voi olla tarpeen myös siinä tilanteessa, että opintotukiaikasi loppuu ja joudut hakemaan jatkoa opintotuellesi.

Sairausloma voi pidentää opintolainahyvitykseen tai opintolainavähennykseen oikeuttavaa tutkinnon suorittamisaikaa, mutta vain jos olet saanut sairauspäivärahaa, tartuntatautipäivärahaa tai täyden työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa kuntoutustukea, eläkettä tai korvausta.

Opintotukea ja sairauspäivärahaa ei samaan aikaan

Et voi saada opintotukea ja sairauspäivärahaa samaan aikaan. Voit hakea sairauspäivärahaa ja jatkaa opintotuen nostamista siihen saakka, kunnes Kela myöntää sinulle sairauspäivärahan. Kela lakkauttaa sen jälkeen opintotukesi automaattisesti, joten sinun ei tarvitse tehdä sitä itse.

Jos saat sairauspäivärahaa sen ensimmäiseltä maksukuukaudelta vähintään 18 päivän ajalta, Kela lakkauttaa opintotukesi kuukauden alusta alkaen ja perii liikaa maksetun opintotuen takaisin. Jos saat sairauspäivärahaa sen ensimmäiseltä maksukuukaudelta alle 18 päivän ajalta, Kela lakkauttaa opintotukesi seuraavan kuukauden alusta alkaen. Kela vähentää sairauspäiväraha-ajalle maksetun opintorahan sairauspäivärahan määrästä.

Työnantajalle maksettu sairauspäiväraha ei estä opintotuen saamista.

Kun jatkat päätoimisia opintoja, ilmoita siitä Kelaan. Jos opintotukesi on lakkautettu kokonaan, sinun pitää hakea sitä uudelleen.

Esimerkki

Työkyvyttömyytesi alkaa 2.11. Hae sairauspäivärahaa työkyvyttömyyden alusta alkaen. Kela myöntää sinulle sairauspäivärahan omavastuuajan jälkeen 15.11. alkaen. Olet saanut marraskuussa sekä opintotukea että sairauspäivärahaa. Kela vähentää sairauspäivärahasta samalta ajalta saamasi opintorahan. Kela lakkauttaa opintotukesi 1.12. alkaen, koska vasta joulukuussa saat sairauspäivärahaa ensimmäisen kerran vähintään 18 kalenteripäivää.

Kun sairauspäivärahan maksaminen päättyy ja voit taas opiskella päätoimisesti, hae opintotukea.

Voit opiskella jonkin verran sairausloman aikana

Jos saat sairauspäivärahaa, voit opiskella sairauspäivärahakaudella jonkin verran. Sallittu opiskelumäärä on noin 40 % normaalista kokopäivätoimisesta opiskelusta. Opintojen suuntaa antavat enimmäismäärät sairausloman aikana ovat siten seuraavat:

  • korkeakoulu: 24 opintopistettä lukuvuodessa, 12 opintopistettä lukukaudessa tai 3 opintopistettä kuukaudessa.
  • ammatilliset opinnot: 24 osaamispistettä / 16 opintoviikkoa lukuvuodessa, 12 osaamispistettä / 8 opintoviikkoa lukukaudessa tai 3 osaamispistettä / 2 opintoviikkoa kuukaudessa. Jos opintojen laajuutta ei ole määritelty osaamispisteinä tai opintoviikkoina, voit osallistua enintään 10 opetustuntiin viikossa.
  • lukio-opinnot: 10 kurssia / 20 opintopistettä lukuvuodessa, 5 kurssia / 10 opintopistettä lukukaudessa tai 1 kurssi / 2 opintopistettä kuukaudessa, tai 1 ylioppilastutkintoon kuuluva koe lukukaudessa.

Kun pystyt opiskelemaan enemmän, ilmoita siitä Kelaan.

Sairauspäivärahan määrä

Opiskelijan sairauspäivärahan määrä lasketaan joko työtulojen tai opintorahan perusteella. Jos päiväraha jäisi vähimmäismääräistä päivärahaa pienemmäksi, maksetaan vähimmäismäärä 31,99 e/päiväVoit arvioida sairauspäivärahasi määrän laskurilla.

Sairauspäivärahaa maksetaan omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on yleensä sairastumispäivä ja sitä seuraavat 9 arkipäivää.

Sairauspäivärahaa maksetaan arkipäiviltä. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin. Arkipyhiä ei lasketa arkipäiviksi.

Kuntoutuksesta tukea opiskeluun

Jos sairaus tai vamma vaikeuttaa opinnoista selviytymistä, kuntoutuksesta voi olla apua. Jotta voit saada Kelan kuntoutusta, tarvitset lääkäriltä lausunnon kuntoutustarpeesta. 

Nuoren ammatillinen kuntoutus on suunnattu 16–29-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat tukea jokapäiväisen elämän erilaisiin haasteisiin. Voit hakea nuoren ammatillista kuntoutusta ilman lääkärin lausuntoa ja diagnoosia.

Lue lisää

Sivu päivitetty 28.9.2023