Ilmoita muutoksista opintotukeen | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Ilmoita muutoksista

Vastaat siitä, että Kelalle antamasi tiedot ovat oikein. Muista ilmoittaa Kelalle heti kaikista muutoksista, jotka vaikuttavat oikeuteesi saada opintotukea tai tuen määrään.

Ilmoita Kelalle esimerkiksi seuraavista tilanteista:

  • Muutat pois vanhempasi luota.
  • Muutat asumaan vanhempasi luokse.
  • Keskeytät opintosi.
  • Valmistut tai suoritat opintosi loppuun. Opintojen päättymisestä ei tarvitse ilmoittaa, jos opintosi ja opintotukesi päättyvät saman kuukauden lopussa.
  • Aloitat varusmies- tai siviilipalveluksen tai vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamisen.
  • Saat tuloja ulkomailta.
  • Alat saada etuutta, joka estää opintotuen saamisen.
  • Aloitat ammatilliseen koulutukseen kuuluvan palkallisen työpaikalla oppimisen eli oppisopimuskoulutuksen.

Jos olet korkeakouluopiskelija ja tutkinto-opintojesi sisältö vaihtuu, mutta oppilaitos, tutkinnon taso ja laajuus eivät muutu, sinun ei tarvitse ilmoittaa siitä Kelalle.

Ilmoita muutoksista OmaKelassa. Voit myös soittaa opiskelijoiden palvelunumeroon

Vaihtoehtoisesti voit täyttää ja tulostaa opintotuen muutosilmoituksen OT 15 (pdf). Lomakkeella Opintotuen peruminen, lakkauttaminen tai palauttaminen OT 16 (pdf) voit perua ja palauttaa opintotukeasi tai lakkauttaa tukesi maksamisen opintojen keskeyttämisen, valmistumisen tai asevelvollisuuden suorittamisen vuoksi.

Jos ilmoitat muutoksesta myöhässä, antamasi tiedot osoittautuvat vääriksi tai olet jättänyt kertomatta ratkaisuun vaikuttavaa tietoa, olet saattanut saada tukea ilman perusteita. Silloin Kela perii liikaa maksetun tuen takaisin.

Jos salaat tietoja, annat vääriä tietoja tai et ilmoita muutoksista rikoslain tarkoittamalla tahallisella tavalla, Kela on velvollinen ilmoittamaan asian poliisi- ja syyttäjäviranomaisen tutkittavaksi. Jos annat toistuvasti vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, Kela voi myös hylätä seuraavat opintotukihakemuksesi.

Opintotuen tarkistaminen

Kela voi tarkistaa opintotukesi määrän tai lakkauttaa sen tilanteesi muuttumisen vuoksi.  Saat tuen uuden tilanteesi perusteella yleensä siitä kuukaudesta alkaen, jonka aikana uusi tilanne on voimassa vähintään 18 kalenteripäivän ajan.

Esimerkki 1

Opiskelija muuttaa lokakuussa vanhempansa luota vuokra-asuntoon ja tekee opintotuen muutosilmoituksen. Jos muuttopäivä on 1.–14.10., hän saa itsenäisesti asuvan opiskelijan opintorahan lokakuun alusta, koska uusi tilanne kestää lokakuussa vähintään 18 päivää. Jos muuttopäivä on 15.–31.10., hän saa suuremman opintorahan vasta marraskuun alusta, koska uusi tilanne kestää lokakuussa alle 18 päivää.

Esimerkki 2

Opiskelijalle myönnetään sairauspäiväraha ja sitä maksetaan 15. päivä alkaen. Opintotuki lakkautetaan seuraavan kuukauden alusta, koska vasta sen kuukauden aikana sairauspäivärahaa maksetaan ensimmäisen kerran vähintään 18 päivän ajalta. Myöhemmin tämän jälkeen sairauspäivärahakausi päättyy, ja sen viimeinen päivä on kuukauden 15. päivä. Opiskelija voi saada opintotukea seuraavan kuukauden alusta, koska vasta sen kuukauden aikana opintotukeen oikeuttavia päiviä on ensimmäisen kerran vähintään 18.

Valmistuminen tai keskeyttäminen

Jos keskeytät opintosi tai valmistut, Kela lakkauttaa opintotukesi joko viimeisen opiskelukuukauden tai sitä seuraavan kuukauden alusta alkaen riippuen valmistumis- tai keskeyttämispäivästä.

  • Jos valmistumispäivä tai keskeyttämistilanteessa viimeinen opiskelupäivä on kuukauden 1.–17. päivä, Kela lakkauttaa opintotukesi valmistumis- tai keskeyttämiskuukauden alusta alkaen.
  • Jos valmistumispäivä tai keskeyttämistilanteessa viimeinen opiskelupäivä on kuukauden 18.–31. päivä, Kela lakkauttaa opintotukesi valmistumis- tai keskeyttämiskuukautta seuraavan kuukauden alusta alkaen. Silloin valmistumiskuukausi kuuluu opiskeluaikaan myös tulovalvonnassa.

Määräajan kestävät muutokset

Määräajan kestäviä olosuhdemuutoksia ovat opiskelujakso ulkomailla sekä työharjoittelu- tai työssäoppimisjakso, jonka aikana asumisolosuhteet muuttuvat.

Kela tarkistaa tukesi niiltä kalenterikuukausilta, joiden aikana muutosjakso kestää vähintään 18 päivää. Jos muutosjakso ei kestä alkamis- eikä päättymiskuukautena 18:aa päivää, Kela ei tarkista tukeasi niiden ajalta.

Esimerkki

Opiskelija lähtee ulkomaille vaihtoon ajalle 20.1.–10.6. Ulkomaan jakson aikana helmi-, maalis-, huhti- ja toukokuussa on kussakin vähintään 18 muutosjaksoon kuuluvaa päivää. Jakson alkamis- ja päättymiskuukaudessa (tammikuu ja kesäkuu) ei ole kummassakaan 18:aa muutosjaksoon sisältyvää päivää. Kela tarkistaa tuen vain helmi−toukokuulta. Opiskelija saa helmi–toukokuussa ulkomailla opiskelevan asumislisän ja suuremman opintolainan valtiontakauksen.

Lue lisää

Sivu päivitetty 28.9.2023