Kuka voi saada opintotukea? | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Kuka voi saada opintotukea?

Voit saada opintotukea opintoihisi peruskoulun jälkeen. Opintotukea voidaan myöntää myös aikuisten perusopetukseen.

Voit saada opintotukea, jos

Voit saada opintotukea myös ulkomailla opiskeluun, jos opinnot vastaavat opintotukeen oikeuttavia opintoja Suomessa tai ne sisältyvät Suomessa suoritettaviin opintoihin.

Opintotuen laskurilla voit selvittää mahdollisuutesi saada opintotukea ja laskea arvion opintotukesi määrästä.

Korkeakouluopinnot

Korkeakouluja ovat yliopistot, ammattikorkeakoulut, Maanpuolustuskorkeakoulu ja Poliisiammattikorkeakoulu. Voit saada opintotukea seuraavissa tilanteissa:

 • Suoritat yliopistossa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa tai tieteellistä, taiteellista tai ammatillista jatkotutkintoa.
 • Suoritat ammattikorkeakoulussa ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.
 • Suoritat maahanmuuttajille suunnattua ammattikorkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta.
 • Opiskelet erillisessä ammatillisessa täydennyskoulutusohjelmassa.

Voit saada opintotukea avoimen korkeakoulun tai kesäyliopiston opintoihin, jos sinulla on tutkinnon suoritusoikeus korkeakoulussa ja opinnot kuuluvat tutkintoosi.

Voit saada opintotukea myös erillisen arvosanan tai yksittäisen opintokokonaisuuden suorittamiseen, jos olet jo suorittanut korkeakoulututkinnon ja opinnot lisäävät ammatillista kelpoisuuttasi tai saat niillä virkakelpoisuuden. Tällaisia opintoja ovat esimerkiksi opettajan pedagogiset opinnot.

Toisen asteen opinnot

Toisen asteen opinnot ovat peruskoulun jälkeisiä opintoja esimerkiksi lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai kansanopistossa. Voit saada opintotukea seuraavissa tilanteissa:

 • Opiskelet lukiossa.
 • Suoritat ammatillista perustutkintoa tai tutkinnon osaa.
 • Suoritat ammattitutkintoa, erikoisammattitutkintoa tai muuta ammatillista koulutusta.
 • Osallistut tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA).
 • Osallistut koulutukseen, joka valmentaa työhön ja itsenäiseen elämään (TELMA).
 • Opiskelet kansanopistossa, liikunnan koulutuskeskuksessa, Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa tai Snellman-korkeakoulussa.

Aikuislukio-opintoihin voit saada opintotukea seuraavissa tilanteissa:

 • Olet oikeutettu maksuttomaan koulutukseen. Sinulla on oikeus maksuttomaan koulutukseen, jos päätät peruskoulusi vuonna 2021 tai sen jälkeen ja olet syntynyt vuonna 2004 tai sen jälkeen.
 • Suoritat ne yhdistelmätutkintona eli ammatillisen perustutkinnon yhteydessä.
 • Suoritat lukio-opintoja sisäoppilaitoksessa, esimerkiksi kansanopistossa.

Muissa tilanteissa et voi saada opintotukea aikuislukio-opintoihin.

Jos suoritat yhdistelmätutkintona ammatillista perustutkintoa ja aikuislukio-opintoja, hae opintotuki ammatillisiin opintoihin. Jos aikuislukio-opintoja on jäljellä vielä sen jälkeen kun olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, hae vasta sitten opintotukea aikuislukio-opintoihin.

Jos suoritat yhdistelmätutkintona ammatillista perustutkintoa ja nuorten lukiokoulutusta, voit valita, kumpaan koulutukseen haet opintotukea. 

Jos suoritat ammatilliseen koulutukseen kuuluvan työpaikalla oppimisen palkallisena eli oppisopimuskoulutuksena, et voi saada samaan aikaan opintotukea. Jos työpaikalla oppiminen on palkatonta, kyseessä on koulutussopimus, jonka ajalta voit saada opintotukea.

Jos saat opintotukea, ilmoita palkallisen työpaikalla oppimisen ajankohta OmaKelassa. Lue lisää muutosten ilmoittamisesta.

Yksityiset ammatilliset oppilaitokset Suomessa

Kela on myöntänyt opintotukioikeuden joillekin yksityisten ammatillisten oppilaitosten koulutuksille. Voit mahdollisesti saada opintotukea näihin koulutuksiin. Muihin yksityisten oppilaitosten ammatillisiin opintoihin et voi saada tukea. Kela ei maksa avustuksia lukukausimaksuihin.

Lue lisää yksityisten ammatillisten oppilaitosten koulutuksista, joihin voi saada opintotukea (pdf).

Aikuisten perusopetus

Voit saada opintotukea, jos olet aikuisten perusopetuksessa. Opintotuki myönnetään yleensä samoin kuin toisen asteen opintotuki. Opintojen päätoimisuutta koskevat säännöt ovat kuitenkin erilaiset kuin toisen asteen opintotuessa.

Aikuisten perusopetuksessa voit suorittaa

 • perusopetuksen (peruskoulun) oppimäärän ja saada perusopetuksen päättötodistuksen
 • opiskella yksittäisiä perusopetuksen oppiaineita
 • korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja tai
 • suorittaa aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opinnot kokonaan tai osittain.

Ulkomaalaisen opintotuki

Oletko muuttanut Suomeen? Lue lisää oikeudestasi sosiaaliturvaan.

Jos et ole Suomen kansalainen ja olet tullut Suomeen opiskelemaan, et voi yleensä saada opintotukea Suomesta.

Ulkomaalaisena voit kuitenkin saada opintotukea, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Olet tullut Suomeen muusta syystä kuin opiskelemaan. Syy voi olla esimerkiksi työskentely tai perhesiteet.
 • Sinulle on myönnetty jatkuva (A) tai pysyvä (P) oleskelulupa, pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa (P-EU tai P-EY) tai EU:n ja Iso-Britannian erosopimuksessa tarkoitettu oleskelulupakortti.
  • Jos olet EU- tai Eta-maan tai Sveitsin kansalainen tai tämän perheenjäsen tai Pohjoismaiden kansalainen, oleskeluoikeuden rekisteröinti tai oleskelukortti riittää.
 • Asut Suomessa vakinaisesti.

Vakinaisesti asuminen arvioidaan kotikuntalain perusteella.

Jos olet EU- tai Eta-maan tai Sveitsin kansalainen tai sinuun sovelletaan EU:n ja Ison-Britannian erosopimusta, voit saada opintotukea, vaikka olisit tullut Suomeen opiskelemaan.

 • Voit saada opintotukea, jos työskentelet Suomessa vähintään 4 kuukautta ja työskentelyn laajuus on keskimäärin vähintään 10 tuntia viikossa tai sinulla on yrittäjän pakollinen eläkevakuutus. Oikeus opintotukeen on vain työskentelyn keston ajan.
 • Voit saada opintotukea myös, jos sinulla on opintotukilain 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu oikeus pysyvään oleskeluun Suomessa.

Voit saada opintotukea myös, jos olet Suomessa työskentelevän EU- tai Eta-maan tai Sveitsin kansalaisen taikka Suomessa työskentelevän EU:n ja Ison-Britannian erosopimuksen piirissä olevan Ison-Britannian kansalaisen perheenjäsen.

Hae opintotukea samalla tavalla kuin muutkin opiskelijat. Liitä hakemukseesi Liite ulkomaalaisen opintotukihakemukseen OT 10 (pdf), jos et ole aikaisemmin saanut opintotukea Suomessa.

Lue lisää

Sivu päivitetty 9.2.2024