Pensioner i internationella situationer | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Pensioner i internationella situationer

Du kan tjäna in pension i alla de länder i vilka du bott eller arbetat.

Hur brexit inverkar på pensionerna

Storbritannien lämnade EU 1.2.2020. I utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU ingår en övergångsperiod som pågår till 31.12.2020. Under övergångsperioden fastställs den sociala tryggheten för personer som rör sig mellan EU-länderna och Storbritannien enligt utträdesavtalet.

Utbetalningen av pensioner fortsätter som tidigare under övergångsperioden. Under övergångsperioden kan du ansöka om pension på samma sätt som från ett EU-/EES-land eller Schweiz.

Se närmare anvisningar om hur du ansöker om pension från Finland till utlandet och från utlandet till Finland.

Följ också sidan Information om brexit

EU- och EES-länderna och Schweiz

Du tjänar in pension från alla de länder i vilka du har omfattats av den sociala tryggheten. Din totala pension utgörs av de sammanlagda pensionerna från alla dessa länder. Varje land avgör pensionsansökan utgående från sin egen pensionslagstiftning. FPA och Pensionsskyddscentralen (etk.fi) kan hjälpa dig med att ansöka om pensionerna.

Exempel

Finska Riku bodde och arbetade i Belgien 10 månader, i Tyskland 9 månader, i Frankrike 15 år och i Italien 7 år. När Riku bestämde sig för att gå i pension lämnade han in pensionsansökan till pensionsanstalten i bosättningslandet, som skickade den vidare till de andra länderna.

Eftersom Riku bott i Belgien och i Tyskland i mindre än ett år, beaktar Frankrike och Italien den intjänade försäkringstiden i dessa länder när de beviljar pension. Riku går alltså inte miste om den pension som han tjänat in i Belgien och i Tyskland.

Länder med vilka Finland ingått en överenskommelse om social trygghet

Med en del länder har Finland ingått överenskommelser om social trygghet, och syftet med överenskommelserna är bland annat att säkerställa att pensioner beviljas och betalas till det andra avtalslandet eller från det andra avtalslandet till Finland. Pension tjänas in enligt pensionslagstiftningen i de länder som har överenskommelse om social trygghet med Finland. FPA och Pensionsskyddscentralen kan hjälpa dig med att söka pension också från dessa länder.

Övriga länder

Om du har bott i något annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz eller ett land som har överenskommelse om social trygghet med Finland, har du eventuellt tjänat in pension från det landet. Du måste själv ta reda på av pensionsanstalten i landet i fråga om din rätt till pension.

Vad tycker du om sidan?