Pension från Finland till utlandet | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Pension från Finland till utlandet

Pension till ett EU- eller EES-land eller till Schweiz

Om du vill ansöka om folkpension eller arbetspension och du är bosatt i ett EU- eller EES-land eller Schweiz, ska du lämna in pensionsansökan till pensionsanstalten i bosättningslandet. Pensionsanstalten skickar ansökan till FPA och din arbetspensionsanstalt i Finland. Närmare anvisningar om hur man söker pension ges av pensionsanstalten i bosättningslandet. 

Pension till ett land som har överenskommelse om social trygghet med Finland

Om du bor i ett land som har överenskommelse om social trygghet med Finland och du vill ansöka om folkpension eller arbetspension, kan du ansöka om de pensioner som omfattas av överenskommelsen genom att lämna in en pensionsansökan till pensionsanstalten i bosättningslandet. Pensionsanstalten skickar ansökan till Finland för handläggning.

Överenskommelserna gäller inte alla pensioner från FPA. Överenskommelserna med Förenta Staterna, Kanada, Chile och Israel gäller ålderspensioner och familjepensioner. Överenskommelsen med Australien gäller endast ålderspensioner.

Överenskommelserna med Indien, Kina och Sydkorea gäller inte pensioner från FPA. Om du är bosatt i något av dessa länder kan du inte söka pension från FPA på basis av överenskommelsen. Du kan dock ansöka om arbetspension från Finland om du har arbetat i Finland. Du hittar mer information om arbetspension på webbsidan työeläke.fi.

Pension till något annat land

Om du bor i något annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz eller ett land som har överenskommelse om social trygghet med Finland, kan du inte ansöka om pension från FPA. Du kan dock ansöka om arbetspension från Finland om du har arbetat i Finland. Du hittar mer information om arbetspension på webbsidan työeläke.fi.

Om du har folkpension och du flyttar utomlands

Om du redan har folkpension och du flyttar utomlands, beror den fortsatta utbetalningen av pensionen på vart du flyttar. Det har också betydelse hur länge du tänker vistas utomlands. Utbetalningen av arbetspensionen till utlandet fortgår oberoende av till vilket land du flyttar. Meddela FPA när du flyttar.

Läs mer

Senast ändrad 19.2.2024