Perhe-eläkkeen pikaopas | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Perhe-eläkkeen pikaopas

Omaisensa menettänyt voi saada Kelasta perhe-eläkkeenä joko leskeneläkettä tai lapseneläkettä. Perhe-eläkettä voi saada myös esimerkiksi omaisen työeläkelaitoksesta.

Leskelle eläkettä

Kelasta leskeneläkettä

Kela maksaa alle 65-vuotiaalle leskelle alkueläkettä ja jatkoeläkettä.

Hae leskeneläkettä

Hae Kelasta leskeneläkettä puolison kuolemaa seuraavan kuukauden alusta. Takautuvasti leskeneläkettä voi saada enintään 6 kuukauden ajalta.

Leskeneläke päättyy 65-vuotiaana


Leskeneläkettä saa Kelasta alle 65-vuotias. Sen maksu päättyy automaattisesti, kun täytät 65 vuotta.

Ilmoita muutoksista

Monet asiat vaikuttavat Kelan eläkkeen määrään.

Ilmoita muutoksista Kelaan.

Lapselle eläkettä

Lapseneläkettä 21-vuotiaaksi asti

Kela voi maksaa alle 18-vuotiaalle lapseneläkettä. Jos lapsi opiskelee, kun hän täyttää 18 vuotta, hän voi saada Kelasta lapseneläkettä 21-vuotiaaksi asti.

Hae lapseneläkettä

Hae lapseneläkettä huoltajan kuolemaa seuraavan kuukauden alusta.

18-21-vuotias opiskelija hakee itse lapseneläkettä. Takautuvasti eläkettä voi saada enintään 6 kuukauden ajalta.

Lapseneläke päättyy 18- tai 21-vuotiaana

Kela lopettaa lapseneläkkeen maksun, kun lapsi täyttää 18- tai 21-vuotiaana.

Ilmoita muutoksista

Monet asiat vaikuttavat eläkkeen määrään. Ilmoita muutoksista Kelaan.

Muuta muistettavaa

Tarkista, saatko perhe-eläkettä muualta

Tarkista, voitko saada perhe-eläkettä myös puolisosi tai huoltajan työeläkelaitoksesta tai esimerkiksi tapaturma- tai liikennevakuutuksesta.

Muuta muistettavaa

Olemme koonneet muistilistan, johon on kerätty asioita, jotka pitää hoitaa omaisen kuoleman jälkeen.

Sivu päivitetty 21.10.2022