Projektet för utveckling av rehabiliteringen för personer med sällsynta sjukdomar | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Projektet för utveckling av rehabiliteringen för personer med sällsynta sjukdomar

Inom projektet för utveckling av rehabiliteringen för personer med sällsynta sjukdomar utvecklas nu en ny form av familjerehabilitering för barn. Projektet genomförs åren 2023–2027.

Mål

Målet för projektet är att skapa en ny rehabiliteringstjänst för familjer som har ett barn med en sällsynt sjukdom.

Målgrupp

Målgruppen för projektet är familjer där den sällsynta sjukdom som barnet har inte förknippas med en omfattande utvecklingsförsening eller utvecklingsskada.

Genomförande

FPA utvecklar den nya formen av familjerehabilitering för barn i samarbete med olika intressentgrupper. Centrala intressentgrupper är kunderna, hälso- och sjukvården, Institutet för hälsa och välfärd samt olika organisationer.

Den nya rehabiliteringstjänsten ersätter i framtiden följande anpassningskurser:

Kontaktinformation

Soile Huumonen, projektchef, tfn 040 482 1645
e-post: fornamn.efternamn@fpa.fi

Senast ändrad 22.3.2024