Rehabilitering i vardagen för barn och ungdomar med utvecklingsneurologisk funktionsnedsättning | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Rehabilitering i vardagen för barn och ungdomar med utvecklingsneurologisk funktionsnedsättning

Inom projektet Rehabilitering i vardagen för barn och unga med utvecklingsneurologisk funktionsnedsättning (Projektet Spektrum) utvecklas smidiga tjänster för barn och unga i samarbete med välfärdsområdena och kommunerna. Projektet genomförs 2024–2027.

Mål

Målen för projektet Spektrum är att

  • stärka det tidiga multiprofessionella stödet som klienterna ges i vardagen
  • klienterna hänvisas till FPA:s rehabiliteringstjänster i rätt tid
  • skapa tydligare stöd-, vård- och tjänstehelheter
  • främja de yrkesutbildade personernas nätverksbildning och gemensamma lärande.

Målgrupp

Projektets målgrupp är yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården samt inom fostran och utbildning som i sitt arbete möter barn och unga med utvecklingsneurologisk funktionsnedsättning samt deras familjer.

Genomförande

Utöver målgruppen inbjuds centrala intressentgrupper såsom organisationer och erfarenhetsexperter att delta i utvecklingsarbetet. 
Inom projektet arbetar man för att

  • stödja samarbetet mellan olika aktörer
  • sprida kunskap och kunnande
  • skapa ett ökat samförstånd om rollen och målgruppen för FPA:s rehabiliteringstjänster.

Kontaktinformation

Projektchef Riina-Maria Leskelä, tfn 050 433 9841
e-post: fornamn.efternamn@fpa.fi

Senast ändrad 25.6.2024