Projektet Nya krafter genom rehabilitering | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Projektet Nya krafter genom rehabilitering

Inom projektet Nya krafter genom rehabilitering utvecklas och prövas en ny form av grupprehabilitering. Projektet genomförs åren 2022–2026.

Mål

Inom projektet skapas en ny rehabiliteringstjänst som har som mål att stödja klienterna att förändra sina levnadsvanor och att förhindra att typ 1- och typ 2-diabetes och sömnapné förvärras.

Målgrupp

Målgruppen för projektet är personer i åldern 18–68 år som har typ 1-diabetes eller typ 2-diabetes eller sömnapné.

Genomförande

FPA utvecklar den nya formen av grupprehabilitering i samarbete med olika intressentgrupper. Viktiga intressentgrupper är kunderna, producenterna av rehabiliteringstjänster, primärvården och olika organisationer.

Den nya grupprehabiliteringen skulle ersätta följande rehabiliterings- och anpassningskurser:

Grupprehabiliteringstjänsten Förändringens kraft testas 1.3.2024–30.9.2025. Läs mer om Förändringens kraft (sidorna för privatpersoner).

Målet är att cirka 90 personer deltar i försöket.
​​​​​
Under försöket samlar man in erfarenheter och uppgifter bl.a. med hjälp av en utvärderingsundersökning. Utifrån den utvecklas rehabiliteringstjänsten vidare så att den kan införlivas bland FPA:s rehabiliteringstjänster när projektet avslutats.

Ansökan

Man kan söka till grupprehabilitering från 1.1.2024.

Serviceproducenter

Huoltoliitto ry Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Serviceansvarig: Outi-Maria Siponen
outi-maria.siponen@kunnonpaikka.com, puh. 044 788 9500
Webbplats (på finska): Kunnonpaikka (kunnonpaikka.com)

Coronaria Kuntoutuspalvelut Oy, Turku
Serviceansvarig: Jaana Sjöblom
jaana.sjoblom@coronaria.fi, puh. 050 441 8536
Webbplats: Coronaria (coronaria.fi)

Coronaria Kuntoutuspalvelut Oy, Kuusamo
Serviceansvarig: Arja Mourujärvi
arja.mourujarvi1@coronaria.fi, puh. 040 674 1813  
Webbplats: Coronaria (coronaria.fi)

Utvärderingsundersökning

En utvärderingsundersökning gällande projektet Nya krafter genom rehabilitering (lapinamk.fi, på finska) kommer att genomföras av Lapplands yrkeshögskola i samarbete med Sydöstra Finlands yrkeshögskola. FPA kommer att använda den information som undersökningen ger när man utvecklar rehabiliteringstjänsten och beslutar om den ska användas i större skala.

Undersökningsmaterialet består av information och erfarenheter som samlas in av klienterna, de yrkesutbildade personer som hänvisat klienterna till rehabiliteringen, serviceproducenterna samt patientorganisationer. I utvärderingsundersökningen bedöms hur klienterna hänvisas till den nya rehabiliteringstjänsten, hur rehabiliteringen genomförs och vilken nytta klienterna, serviceproducenterna och intressentgrupperna upplever att rehabiliteringen ger.

Kontaktinformation

Projektchef Soile Huumonen, tfn 040 482 1645
E-post: fornamn.efternamn@fpa.fi

PD Anu Kippola-Pääkkönen, tfn 040 628 3425
E-post: fornamn.efternamn@lapinamk.fi
Lapplands yrkeshögskola

Läs mer

Senast ändrad 9.2.2024