FPA:s rehabiliteringsprojekt | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

FPA:s rehabiliteringsprojekt

Läs mer om FPA:s rehabiliteringsprojekt.

Projektet för utveckling av rehabiliteringen för personer med sällsynta sjukdomar

Inom Projektet för utveckling av rehabiliteringen för personer med sällsynta sjukdomar (2023–2027) utvecklas nu en ny form av familjerehabilitering för barn.

Utvecklingsprojektet för rehabiliterande psykoterapi

Utvecklingsprojektet för rehabiliterande psykoterapi (2023–2026) ska utveckla FPA:s tjänst för sökning av serviceproducenter inom rehabiliterande psykoterapi och ta fram ny kunskap som kan utnyttjas vid utvecklingen av rehabiliterande psykoterapi.

Lastu-projektet

Inom Lastu-projektet (2022–2027) utvecklas och prövas en ny form av familjerehabilitering för barn. Projektet genomförs åren.

Projektet Nya krafter genom rehabilitering

Inom projektet Nya krafter genom rehabilitering (2022–2026) utvecklas och prövas en ny form av grupprehabilitering för vuxna.

Projektet Forskningshelhet om rehabiliteringens effekter

Syftet med forskningshelheten om rehabiliteringens effekter (2022–2025) är att undersöka effekterna och verkningarna av FPA- rehabilitering ur olika synvinklar.

Projektet FPA-information för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården

Inom projektet FPA-information för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården (2022–2024) utvecklas utbildning för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården.

Projektet TULES kuntoon

Projektet TULES kuntoon (2022–2024) har som mål att främja användningen av distansrehabilitering i rehabiliteringen för personer med sjukdomar i rörelseorganen. Inom projektet säkerställer man också kvaliteten på den distansrehabilitering som FPA ordnar samt datasäkerheten och dataskyddet i samband med den.

Projektet KILPA3

I projektet KILPA3 (2022–2024) undersöks marknadskoncentration, inlärning gällande prissättning samt angränsande marknader i samband med offentliga upphandlingar av rehabiliteringstjänster som ordnas av FPA.

Projektet Muutos III

I projektet Muutos III (2021–2024) undersöks de ändringar och reformer som gjorts inom FPA-rehabiliteringen.

Projektet Muutos II

I projektet Muutos II (2020–2023) undersöks ordnandet av rehabiliteringstjänster som grundar sig på ett registreringsförfarande samt i vilken mån de nya servicebeskrivningarna förverkligas i FPA:s rehabiliteringstjänster.