Revisorer | Om FPA | FPAGå till innehållet

Revisorer 2023

FPA:s fullmäktige utser revisorerna för en räkenskapsperiod i sänder. Revisorerna genomför revisionen av FPA. Dessutom övervakar de FPA:s förvaltning, egendomsförvaltning och verksamhet.

Ordförande
Mikko Helkiö, OFGR, GR, revisionsråd

Vice ordförande
Aki Lindén, riksdagsledamot

Sekreterare
Leena Uikkanen, chef för juridiska ärenden, FPA

Revisor: Mikko Helkiö, OFGR, GR revisionsråd, Statsrådets kansli
Revisorssuppleant: Virpi Ala-aho, OFR, stadsrevisor, Esbo stad

Revisor: Heli Järvinen, journalist
Revisorssuppleant: Tero Suoniemi, politiskt sakkunnig

Revisor: Hanna Räsänen, riksdagsledamot
Revisorssuppleant: Mikko Kinnunen, rektor

Revisor: Ville Valkonen, riksdagsledamot
Revisorssuppleant: Susanne Päivärinta, riksdagsledamot  

Revisor: Aki Lindén, riksdagsledamot
Revisorssuppleant: Seppo Eskelinen, riksdagsledamot

Revisor: Anneli Kiljunen, ordförande för välfärdsområdesstyrelsen, Södra Karelens välfärdsområde
Revisorssuppleant: Tuula Väätäinen, riksdagsledamot

Revisor: Veijo Niemi, riksdagsledamot
Revisorssuppleant: Arja Juvonen, riksdagsledamot

Revisor: Ulla-Maija Tuomela, CGR, OFGR, BDO Audiator Oy
Revisorssuppleant: Minna Havia-Niemi, CGR, OFGR, BDO Audiator Oy

Vad tycker du om sidan?