Statlig ersättning för arbetsolycksfall, yrkessjukdom och trafikskada | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Olycksfall i arbetet, yrkessjukdom och trafikskada

På den här sidan finns information för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården om ersättning vid arbetsolycksfall, yrkessjukdom och trafikskada i internationella situationer.

När det gäller arbetsolycksfall och yrkessjukdomar ska ersättning i första hand sökas med stöd av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen från försäkringsbolaget. Ärendet kan också utredas hos Olycksfallsförsäkringscentralen (OFF).

Den offentliga hälso- och sjukvården ska i första hand ansöka om ersättning för trafikskador hos det ansvariga försäkringsbolaget eller utreda ärendet hos Trafikförsäkringscentralen (TFC).

Olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar

Om inte försäkringsbolaget eller OFF ersätter kostnaderna kan den offentliga hälso- och sjukvården ansöka om statlig ersättning för dem hos FPA. Till ansökan ska då fogas OFF:s eller försäkringsbolagets skriftliga beslut eller meddelande om att ersättning inte betalas ut.

Om man redan hunnit betala ut ersättningen och det framgår att det var vårdkostnader för ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom, måste den offentliga hälso- och sjukvården betala tillbaka ersättningen till FPA.

Trafikskador

Om inte försäkringsbolaget eller TFC ersätter kostnaderna kan den offentliga hälso- och sjukvården ansöka om statlig ersättning för dem hos FPA. Till ansökan ska då fogas TFC:s eller försäkringsbolagets beslut om att ersättning inte betalas ut.

Om ersättning redan har betalats ut och det framgår att det var vårdkostnader för en trafikskada, måste den offentliga hälso- och sjukvården betala tillbaka ersättningen till FPA.

Läs mer

Senast ändrad 5.1.2023

Vad tycker du om sidan?