Laboratorieundersökningar som ordineras av tandläkare | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Laboratorieundersökningar

De helheter som laboratorieundersökningarna bildar inkluderar ett sakkunnigutlåtande.

Laboratorieundersökningarna omfattar också undersökningar som hör till patologins område. Provtagning i anslutning till dem ersätts enligt arvodestaxan för tandläkare. I fråga om andra undersökningar som kräver provtagning ingår provtagningen i ersättningen för undersökningen.

Kod  FörkortningBenämningErsättningstaxa,
euro
1137S-B12-VitB12-vitamin2,00
6372Pp-BaktNh Bakterie, nukleinsyra (kvant), tandficka26,00
3492Pu-BaktVi2Bakterie, odling 2 (aerobodling, ytvar från sår)5,00
4094Pp-BaktV Bakterie, odling6,00
6022Pp-BaktVi1Bakterie, odling 1 (anaerob + aerobodling, kvant.)8,00
6023Ed-BaktVi1 Bakterie, odling 1 (anaerob + aerobodling, djupa sår)8,00
1159-BaktVr Bakterie, färgning2,00
1216S-CRP C-reaktivt protein 1,00
4594P-CRP C-reaktivt protein1,00
XQ802 Epikutantest10,00
1358B-HKR Erytrocyter, volymandel1,00
1416fS-Folaat Folat3,00
1467fB-Gluk Glukos1,00
1468fP-Gluk Glukos1,00
1469fS-Gluk Glukos1,00
1471P-Gluk Glukos1,00
1552B-Hb Hemoglobin1,00
1605S-HBsAgHepatit B-virus, s-antigen2,00
1606S-HBcAbHepatit B-virus, c-antigen, antikroppar5,00
3815S-HCVAb Hepatit C-virus, antikroppar5,00
1860-HSVNhO-Herpes simplexvirus, nukleinsyra (kval)21,00
1628-CandVi Jäst, odling3,00
4814S-HIVAgAbHI-virus, antigen och antikroppar, kombinationsundersökning3,00
2013S-Ca Kalcium1,00
4598P-Ca Kalcium1,00
2203B-La Sänka 2,00
2218fB-Leuk Leukocyter1,00
2225B-Diffi Leukocyter, differentialräkning2,00
2473B-PVK Liten blodbild1,00
2474B-PVK+T Liten blodbild och trombocyter1,00
3695B-PVK+TmdLiten blodbild, minidiff, trombocyter (erytrocyter, Hb, leukocyter, 2-3 leukocytgrupper)2,00
XQ800 Prick-test10,00
2630- SienNa Svamp, nativpreparat4,00
2631- SienVi Svamp, odling6,00
2632- SienVr Svamp, färgning4,00
1731P-TT Tromboplastintid1,00
2783P-APTT Tromboplastintid, aktiverad, partiell1,00
4520P-TT-INR Tromboplastintid, INR-svar1,00
2791B-Trom Trombocyter2,00
3696B-TVKFullständig blodbild2,00
2951E-ABORh Blodgrupp, ABO och Rh3,00
Patologiska undersökningar
KodFörkortningBenämningErsättningstaxa, euro
3053-Syto Cytologisk undersökning, annan9,00
4051Ts-PADpika Vävnadsprov, snabb preparering42,00
4054Ts-PAD-1Histologisk undersökning av vävnadsprov, 1–3 prover12,00
Senast ändrad 2.10.2023

Vad tycker du om sidan?