Tandvård för frontveteraner och minröjare | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Tandvård för frontveteraner

Den taxa för protetiska åtgärder för frontveteraner och de åtgärdskoder, tillämpningsanvisningar och ersättningstaxor som fastställts för 2024 och 2023 finns i pdf-filen.

I taxan för protetiska åtgärder för frontveteraner ingår:

 • undersökning av mun och tänder (SA)
 • test och provtagningar som görs på mottagningen (SB)
 • främjande av munhälsa (SC)
 • protetiska åtgärder utförda av tandläkare (SP)
 • åtgärder som utförs av specialtandtekniker (8P)
 • åtgärder inom tekniskt protetiskt arbete (7P).

För övrig tandvård betalas ersättning enligt arvodestaxan för tandläkare eller arvodestaxan för munhygienister.

Intyg som berättigar till ersättning för tandvård för veteraner

Intyg som berättigar till ersättning för tandvård för veteraner är:

 • frontmannatecken
 • fronttjänsttecken
 • fronttecken
 • veterantecken
 • intyg om deltagande i minröjning.

Ersättning betalas inte till personer som har frontmannatecken för utlänningar.

Tandprotetik för frontveteraner

Ersättning för tandprotetiska åtgärder betalas endast till frontveteraner och minröjare.

FPA kan också betala ersättning för helprotesbehandling som specialtandtekniker ger frontveteraner och minröjare. För ersättning krävs att en tandläkare har undersökt kundens mun och utifrån undersökningen ordinerat helprotesbehandling. Ordinationen kan också ges av en tandläkare som arbetar inom den offentliga hälso- och sjukvården. En läkare kan ge en ordination om behovet av behandling är omedelbart och det inte är möjligt att genomföra en tandläkarundersökning. En sådan situation kan till exempel uppkomma när en sängliggande patients helprotes har gått sönder.

Ersättning för det kliniska och det tekniska arbete som ingår i det protetiska arbetet ska sökas med separata koder.
Den tandläkare eller specialtandtekniker som utför det kliniska arbetet antecknar på utredningsblanketten, som underlag för ersättning:

 • de åtgärder som ingått i det kliniska och tekniska arbetet med protesen
 • åtgärdskoderna
 • de arvoden som tagits ut per åtgärd.

Till ansökan om ersättning ska fogas en arbetsbeskrivning som gjorts av tandlaboratoriet.

Planeringen av protesen, arbetsinstruktionerna till tandlaboratoriet och handledningen i hur protesen ska användas och skötas ingår i åtgärderna. FPA betalar ingen separat ersättning för dem.

Om protesen repareras eller en ny protes tillverkas inom en osedvanligt kort tid måste behovet av behandling motiveras i ansökan om ersättning.

Militärskada

Statskontoret betalar för tandvård som behövs på grund av militärskada. Statskontoret ger krigsinvalider en betalningsförbindelse för de vårdåtgärder som det ersätter och ersättningen ska sökas hos Statskontoret. Läs mer om tjänster för krigsinvalider (valtiokonttori.fi/sv).

Man kan ansöka om sjukvårdsersättning hos FPA för eventuell annan tandvård som inte omfattas av Statskontorets betalningsförbindelse.

Läs mer

Senast ändrad 22.12.2023