Begränsad specialersättning för läkemedel | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Begränsad specialersättning

Läkemedelsprisnämnden kan begränsa rätten till lägre eller högre specialersättning för ett läkemedel. Då gäller rätten till specialersättning endast vid en viss form eller svårighetsgrad av en sjukdom. När rätten till specialersättning för ett läkemedel har begränsats berättigar läkemedlet till specialersättning på basis av ett ersättningsnummer eller i vissa fall på basis av kombinationen ersättningsnummer plus anteckning på receptet.

Begränsade specialersättningsrättigheter börjar med siffran 1 eller 2, liksom specialersättningsrättigheterna. Se förteckning över begränsat specialersättningsgilla läkemedel och deras ersättningsnummer. Uppgifterna finns också i FPA:s söktjänst för läkemedel.

Begränsad rätt till specialersättning på basis av receptanteckning

För vissa begränsat specialersättningsgilla läkemedel kan ersättning betalas om

  • kunden har ett visst ersättningsnummer för rätt till specialersättning och
  • det på receptet finns en receptanteckning som läkaren gjort i punkten Särskild utredning.

Apoteken ska särskilt ge akt på att anteckningen på receptet är korrekt. Ett läkemedelspreparat kan lämnas ut med ersättning endast om anteckningen på receptet motsvarar de krav som FPA ställt.

Kontrollera de receptanteckningar som berättigar till direktersättning och de specialersättningsrättigheter som är anknutna till dem samt de läkemedel som kan ersättas utifrån anteckning på receptet.

I oklara fall kan du

  • hänvisa kunden till FPA för att söka ersättning
  • kontrollera med läkemedelsförskrivaren att receptanteckningen är korrekt och be att förskrivaren gör de behövliga korrigeringarna i det elektroniska receptet. Du kan också komma överens med läkemedelsförskrivaren om att du rättar uppgifterna i det elektroniska receptet i enlighet med den anvisning som han eller hon ger.
Senast ändrad 30.4.2021

Vad tycker du om sidan?