Kundens rätt till läkemedelsersättning | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Kundens rätt till ersättning

När ett apotek anslutit sig till direktersättningsförfarandet kan kunderna få läkemedlen med ersättning på apoteket. Ersättning kan beviljas endast för nödvändiga läkemedelskostnader. Den andel som kvarstår efter att den andel som FPA ersätter har dragits av från läkemedelskostnaderna kallas kundens självrisk. Läkemedelskostnaderna kan också bestå av en icke-ersättningsgill andel (se Referenspris och förbud mot utbyte).

Kunden kan få ersättning för preparat som omfattas av ersättningssystemet (Privatpersoner). Ett preparat omfattas av ersättningssystemet när läkemedelsprisnämnden har fastställt ersättningsstatus och ett skäligt partipris för preparatet . Du kan kontrollera ersättningsstatus för ett preparat i FPA:s söktjänst för läkemedel.

Ersättning betalas på preparatets pris eller referenspris efter att taket för initialsjälvrisken har nåtts. Om preparatets partipris överstiger det fastställda partipriset kan det inte betalas någon ersättning alls.

Det finns tre ersättningsklasser (se bild på systemet över läkemedelsersättningar):

Senast ändrad 30.4.2021