Anteckning på receptet om behandling av sjukdom | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Behandling av sjukdom

För att läkemedelsersättning ska kunna betalas krävs att kunden kan visa upp en nödvändig utredning över sjukdomen. Som nödvändig utredning över sjukdomen betraktas den anteckning om behandling av sjukdom som läkemedelsförskrivaren gör på receptet.

Det betalas ingen ersättning för preparat som används för att förebygga sjukdom eller upprätthålla hälsan.

Exempel på preparat och allmänna handelsvaror som inte räknas som ersättningsgill behandling av en sjukdom:

  • vårdtillbehör, exempelvis förbandsmaterial
  • hjälpmedel och doseringshjälpmedel som inte ingår i läkemedelsförpackningens pris
  • vaccin
  • traditionella växtbaserade preparat eller homeopatiska preparat.