Granskning av läkemedelsförskrivare | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Läkemedelsförskrivare

Vem som skrivit receptet ska särskilt beaktas eftersom läkemedelsersättningsförfarandet gäller recept som skrivits av hälso- och sjukvårdsutbildade personer med förskrivningsrätt. Hälso- och sjukvårdsutbildade personer är

  • läkare
  • tandläkare
  • medicine eller odontologie studerande
  • sjukskötare med begränsad eller tidsbegränsad förskrivningsrätt.

De läkemedel, sjukdomstillstånd och begränsningar av förskrivningsrätten som omfattas av begränsad förskrivningsrätt fastställs i en förordning om förskrivning av läkemedel.

FPA gör uppgifter om de personer som ingår i FPA:s register över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården tillgängliga på sin server för att hämtas av apoteken. Uppgifterna skickas till servern senast klockan 24.00 alla de dagar som är arbetsdagar vid FPA. På så sätt kan du vid expedieringen av läkemedlet försäkra dig om att receptet är skrivet av en person med rätt att förskriva läkemedel.

Giltighetstid för rätten att förskriva läkemedel

Om rätten för en läkemedelsförskrivare att förskriva läkemedel har begränsats eller rätten tillfälligt har avbrutits ska du beakta denna förändring när du granskar receptet. FPA kan betala ersättning endast för de läkemedel som ordinerats av någon vars rätt att förskriva läkemedel har varit i kraft det datum då receptet skrevs.

Rätten att förskriva läkemedel har begränsats tillfälligt

Apotekssystemet meddelar att läkemedelsförskrivaren inte har rätt att förskriva HCI-läkemedel och narkotiska läkemedel under tiden 1.1.–31.3.2024. Om det på receptet finns ett HCI-läkemedel eller ett narkotiskt läkemedel och läkemedlet har förskrivits 3.3.2024 kan du inte expediera läkemedlet eller bevilja ersättning.

Situationen förändras inte av att kunden köper läkemedlet när läkarens rätt att förskriva HCI-läkemedel och narkotiska läkemedel har återställts.

Senast ändrad 1.1.2024

Vad tycker du om sidan?