Granskning av den indikationen på receptet | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Indikation

Ett recept innehåller inte alltid en indikation eller den antecknade indikationen kan vara en beskrivning av symtom. För att ge grundersättning behöver du i allmänhet inte beakta den indikation som antecknats i receptet eller utreda en indikation som fattas. Under Produktspecifika anvisningar om direktersättning och Specialersättning i sjukförsäkringsanvisningarna beskrivs de situationer där du alltid ska kontrollera indikationen i receptet när du beviljar ersättning.

Exempel

Ett prostataläkemedel har förskrivits till en kvinna för behandling av klimakteriebesvär. I receptet har antecknats ”för behandling av sjukdom”. Du kan bevilja grundersättning för läkemedlet om villkoren i Fimeas föreskrift uppfylls.
Senast ändrad 25.9.2023

Vad tycker du om sidan?