Granskning av receptets giltighetstid | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Receptets giltighet

Ett recept är i regel giltigt i två år och endast i vissa fall i ett år. Receptcentret räknar ut receptets giltighetstid och ogiltigförklarar föråldrade recept.

Observera dock att giltighetstiden för recept på biologiska läkemedel kan visas på ett felaktigt sätt. Recept på biologiska läkemedel som förskrivits 1.1.2023 eller senare gäller endast ett år från förskrivningsdagen. Institutet för hälsa och välfärd har publicerat ett meddelande om detta, avsett för apotekare och läkare (på finska).

Läkemedelsförskrivaren kan också begränsa receptets giltighetstid om läkemedelsbehandlingen så kräver.

Situationer där receptet är i kraft ett år

Receptet gäller högst ett år från förskrivnings- eller förnyelsedatumet till exempel i fråga om

  • HCI-läkemedel
  • narkotiska läkemedel
  • biologiska läkemedel (biologiska originalpreparat och biosimilarer)
  • patientspecifika läkemedel med specialtillstånd
  • läkemedelsblandningar som tillverkats på apotek och som innehåller HCI-läkemedel, narkotiskt läkemedel, biologiskt läkemedel eller ett läkemedel som kräver specialtillstånd

Avvikande från receptets giltighetstid

Du kan lämna ut en sådan mängd läkemedel som behövs för att undvika avbrott i en fortlöpande medicinering (högst en mängd som motsvarar en månads behandling), om samtliga av följande villkor uppfylls:

  • det har gått högst 1 månad sedan receptet gick ut
  • det finns läkemedel kvar på receptet
  • det är fråga om regelbunden medicinering
  • det är inte fråga om ett HCI-läkemedel, ett narkotiskt läkemedel eller ett patientspecifikt preparat med specialtillstånd eller en läkemedelsblandning som innehåller sådana läkemedel och som tillverkas på apotek.

Receptcentret räknar ut receptets giltighetstid med flexibla tider och låter dig i princip inte avvika från receptets giltighetstid, om det inte är tillåtet.

Om den minsta förpackningsstorleken som finns på marknaden av läkemedlet i fråga innehåller mer än vad som motsvarar en månads behandling och det inte finns någon mindre förpackningsstorlek bland de utbytbara läkemedelspreparaten får du expediera läkemedelsförpackningen odelad. På receptet ska emellertid också i sådana fall finnas kvar en läkemedelsmängd som motsvarar den förpackning som expedieras.

Det är möjligt att avvika från giltighetstiden

Ett ersättningsgillt läkemedel med försäljningstillstånd som är avsett för fortgående behandling och som inte är ett HCI-läkemedel eller narkotiskt läkemedel har förskrivits 21.5.2022. Receptet är giltigt 2 år eftersom läkaren inte har begränsat receptets giltighetstid. Under tiden 22.5.2024–21.6.2024 kan högst en läkemedelsmängd som motsvarar en månads behandling expedieras.

Avvikande från giltighetstiden är inte möjligt

Ett HCI-recept som är utfärdat 1.3.2023 kan expedieras ännu 1.3.2024 om det finns läkemedel kvar på receptet. Receptet kan inte längre expedieras från 2.3.2024.

Vad tycker du om sidan?