Dosering av läkemedel, läkemedelsmängd och expedieringsintervall | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Dosering, läkemedelsmängd och expeditionsintervall

I vissa fall kan de läkemedel som kunden köpt bli oanvända om det plötsligt behöver göras ändringar i medicineringen. Oanvända läkemedel leder till läkemedelsavfall och därmed extra kostnader som både kunden och samhället får bära. Därför är det viktigt att du i samband med inköpet diskuterar den läkemedelsmängd som ska expedieras med kunden.

  • Ta alltid reda på hur mycket läkemedel kunden behöver och om ändringar är att vänta eller kommer att ske.

Kontrollera alltid doseringsanvisningen på receptet för att försäkra dig om att läkemedelsbehandlingen är säker. Med hjälp av doseringsanvisningen räknar du också ut den maximala läkemedelsmängd som kan lämnas ut på en och samma gång samt tiden mellan inköpen.

Senast ändrad 6.5.2021

Vad tycker du om sidan?