Läkemedelsmängd som kan ersättas på en och samma gång på apoteket | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Mängd som kan ersättas på samma gång

I sjukförsäkringslagen föreskrivs att ersättning på en och samma gång kan betalas för en läkemedelsmängd som motsvarar högst 3 månaders behandling. I fråga om så kallade dyra läkemedel föreskrivs i sjukförsäkringslagen att ersättning på en och samma gång kan betalas för en mängd som motsvarar högst 1 månads behandling.

Den läkemedelsmängd som motsvarar behandlingstiden räknas ut utifrån doseringsanvisningen på receptet.

Den mängd som expedieras med ersättning kan vara mindre eller i vissa fall något större 
än vad som nämns ovan.

I vissa undantagssituationer kan social- och hälsovårdsministeriet eller Fimea begränsa mängden läkemedel som kan expedieras på en och samma gång. Också läkaren kan begränsa mängden läkemedel som kan expedieras på en och samma gång.

Kan kunden köpa en del av läkemedlen utan ersättning?

Du kan ge kunden ersättning för en läkemedelsmängd som är lika stor eller mindre än den av FPA fastställda läkemedelsmängd som kan ersättas på en och samma gång.

Bestämmelserna och anvisningarna om läkemedelsersättning gäller endast läkemedelsköp som expedieras med ersättning. Utöver den läkemedelsmängd som ersätts kan kunden på samma gång även köpa samma läkemedel utan ersättning, om inte den läkemedelsmängd som får expedieras på en och samma gång har begränsatstillåten.

När apoteket lämnar ut ersättningsgilla läkemedel utan ersättning till kunden, ska apoteket för sin del sträva efter att säkerställa så jämlik tillgång på läkemedlen som möjligt, i synnerhet vid riksomfattande störningar i tillgången.

Om kunden köper en del av läkemedlen utan ersättning och ansöker om ersättning för detta läkemedelsparti i efterhand hos FPA, betalar FPA endast av särskilda skäl ersättning för det läkemedelsparti som överskrider den läkemedelsmängd som kan ersätts per gång. Ett sådant särskilt skäl är en lång utlandsresa.

Den mängd som expedieras med ersättning kan vara mindre eller i vissa fall något större än vad som nämns ovan.

Läs mer: läkemedel som lämnas ut inför en utlandsresa.

Kunden köper samma läkemedel med ersättning och utan ersättning

Kunden använder ett läkemedelspreparat av vilket han eller hon per gång, och inom ramen för doseringsanvisningen och de förpackningsstorlekar som finns på marknaden, med ersättning kan köpa en förpackning som motsvarar läkemedelsmängden för 66 dagar. Kunden vill på samma gång köpa en förpackning till utan ersättning. Du kan expediera den första förpackningen med ersättning och den andra förpackningen utan ersättning, eftersom läkaren inte har begränsat den mängd läkemedel som får expedieras per gång.

Läs mer: Tid mellan inköp, expedieringsintervall och flexibilitet

Senast ändrad 6.5.2021