Läkemedelsmängd som kan ersättas enligt doseringsanvisningen | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Doseringsanvisning

Den maximala läkemedelsmängd som kan ersättas på en och samma gång beräknas utifrån doseringsanvisningen på receptet. Därför måste doseringsanvisningen vara uppdaterad.

Doseringsanvisning saknas

På receptet måste finnas en doseringsanvisning som läkemedelsförskrivaren skrivit.

Om doseringsanvisning saknas ska du ta reda på anvisningen hos läkemedelsförskrivaren eller verksamhetsenheten för hälso- och sjukvård:

  1. Be förskrivaren ange den uppdaterade doseringsanvisningen på receptet. Du kan också komma överens med läkemedelsförskrivaren om att du rättar uppgifterna på receptet i enlighet med den anvisning som förskrivaren ger.
  2. Om du inte får tag på läkemedelsförskrivaren och doseringsanvisningen utifrån läkemedelsförskrivarens anteckning kontrolleras med verksamhetsenheten för hälso- och sjukvård, ska du anteckna ”hälso- och sjukvårdsenhet” (”th-yksikkö”). Anteckna den uppdaterade doseringsanvisningen i fältet för närmare uppgifter på receptet för FPA:s kännedom. Du kan göra anteckningen till exempel på följande sätt: ”Hälso- och sjukvårdsenhet: 1 tablett 2 gånger om dagen.”

”Enligt anvisning”

I vissa situationer kan doseringsanvisningen inte anges i exakt form på receptet utan den kan variera under receptets giltighetstid. Till exempel kan ett blodförtunnande läkemedels dosering variera på basis av resultat från laboratorieundersökningar. Fråga kunden om den uppdaterade doseringen.

  • Anteckna den dosering som kunden angett i fältet för närmare uppgifter på receptet för FPA:s kännedom. Skriv ”asiakas” (”kunden”). Du kan göra anteckningen till exempel på följande sätt: ”Kunden: 1 tabl. och 1,5 tabl. varannan dag.”

Kunden meddelar att doseringen ändrats

Om kunden meddelar att den doseringsanvisning som angetts på receptet har ändrats ska du ta reda på den uppdaterade anvisningen hos läkemedelsförskrivaren eller verksamhetsenheten för hälso- och sjukvård.

  1. Be förskrivaren ange den uppdaterade doseringsanvisningen på receptet. Du kan också komma överens med läkemedelsförskrivaren om att du rättar uppgifterna på receptet i enlighet med den anvisning som förskrivaren ger.
  2. Om du inte får tag på läkemedelsförskrivaren och doseringsanvisningen utifrån läkemedelsförskrivarens anteckning kontrolleras med verksamhetsenheten för hälso- och sjukvård ska du anteckna ”hälso- och sjukvårdsenhet” (”th-yksikkö”). Anteckna den uppdaterade doseringsanvisningen i fältet för närmare uppgifter på receptet för FPA:s kännedom. Du kan göra anteckningen till exempel på följande sätt: ”Hälso- och sjukvårdsenhet: 1 tablett 2 gånger om dagen.”

Om det inte går att ta reda på den uppdaterade doseringsanvisningen hos hälso- och sjukvården kan du undantagsvis godkänna den dosering som kunden angett. Också i det fallet måste doseringen grunda sig på läkemedelsförskrivarens anvisning och får inte överstiga den maximala dos som angetts i preparatsammandraget.

  • Anteckna den dosering som kunden angett i fältet för närmare uppgifter på receptet till FPA för kännedom. Skriv ”asiakas” (”kunden”). Du kan göra anteckningen till exempel på följande sätt: ”Kunden: 1 tablett 3 gånger om dagen” eller ”Kunden: 1 x 3.”

Narkotiska läkemedel och HCI-läkemedel

Du kan expediera narkotiska läkemedel och HCI-läkemedel med ersättning bara på basis av en doseringsanvisning som angetts på receptet eller som du fått av läkaren i telefon.

Be förskrivaren ange uppdaterad doseringsanvisning på receptet. Du kan också komma överens med läkemedelsförskrivaren om att du rättar uppgifterna på receptet i enlighet med den anvisning som förskrivaren ger. 

Nödvändiga ytterligare doser och läkemedel för att förebygga anfall

Ytterligare doser som används endast vid behov beaktas inte på förhand vid beräkningen av den läkemedelsmängd som ska lämnas ut. I doseringsanvisningen kan det till exempel stå att dosen ska ökas i samband med förkylning. Du kan beakta ytterligare doser som baserar sig på doseringsanvisningen först när du beräknar tiden mellan expedieringarna följande gång. Anteckna de ytterligare doserna som kunden angett och som baserar sig på läkemedelsförskrivarens anvisningar i fältet för närmare uppgifter på receptet till FPA för kännedom. Skriv ”asiakas” (”kunden”). Du kan göra anteckningen till exempel på följande sätt: ”Kunden: 1–2 ytterligare doser per dag vid behov.”

Observera när du lämnar ut livsviktiga läkemedel att kunden alltid ska förfoga över en tillräcklig dos av ett läkemedel som han eller hon behöver för att förhindra ett anfall (till exempel hemofililäkemedel). Expediera de nödvändiga läkemedlen, som används vid akut behov, på ett ur terapeutisk synpunkt och kostnadssynpunkt ändamålsenligt sätt.

Dosen enligt produktresumén överskrids: Anteckningen SIC

Enligt Fimeas föreskrift (2/2016) får ett recept inte expedieras om läkemedlet har förskrivits i en större dos än den i produktresumén angivna doseringen, om inte förskrivaren har försett receptet med anteckningen "SIC". 

Om doseringsanvisningen på receptet överskrider den dos som anges i produktresumén kan du inte bevilja ersättning för läkemedlet utan anteckningen SIC.

Vad tycker du om sidan?