Inköp av läkemedel tidigare än tiden mellan inköpen medger | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Inköp tidigare än tiden mellan inköpen medger

Om kunden köper ett läkemedel tidigare än vad tiden mellan inköpen medger kan du inte bevilja kunden ersättning.

Du kan dock expediera inköpet utan ersättning och hänvisa kunden till FPA för att söka ersättning i efterhand (se Utredningar till kunden, Läkemedel som lämnas ut med anledning av en utlandsresa).

Ansökan om ersättning hos FPA

När kunden söker ersättning hos FPA för ett för tidigt läkemedelsinköp kan FPA endast av särskilda skäl betala ersättning för läkemedelsinköp som görs tidigare än vad tidsintervallet mellan inköpen medger. Ett sådant särskilt skäl kan till exempel vara en lång utlandsvistelse om kunden omfattas av den finska sjukförsäkringen under hela vistelsen utomlands.