Tid mellan läkemedelsinköp vid avvikande dosering | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Tid mellan inköp vid avvikande dosering

Läkemedel som doseras en gång i månaden eller mera sällan

I fråga om läkemedel som doseras en gång i månaden eller mer sällan (till exempel injektioner) kan du expediera följande sats först när den föregående satsen tagit slut och när det till följande dosering är 21, 14 eller 7 dagar (beroende på den tidigare expedierade läkemedelsmängden).

Läkemedel som doseras med en månads mellanrum

Om ett preparat senast expedierades med 1 förpackning (3 x 1 ml) och doseringsanvisningen lyder 1 injektion per månad, kan följande sats expedieras när läkemedlet är slut, tidigast 21 dagar före följande injektion.

Läkemedel som doseras med sex månaders mellanrum

Om ett preparat senast expedierades med 1 förpackning (1 ml) och doseringsanvisningen lyder 1 injektion med 6 månaders mellanrum, kan följande sats expedieras tidigast 21 dagar före följande injektion.

Mätningsförlust

I fråga om vissa läkemedel (till exempel ögondroppar) kan mätningsförlusterna bli rätt stora. Du kan beakta dessa förluster när du beräknar hur lång tid det gått sedan föregående inköp, inte på förhand. Ange kortfattat orsaken till mätningsförlusten under ytterligare uppgifter om inköpet.

I oklara fall anvisas kunden att söka ersättning hos FPA.

Inköp tidigare än tiden mellan inköpen medger

Om kunden köper ett läkemedel tidigare än vad tiden mellan inköpen medger kan du inte bevilja kunden ersättning.

Du kan dock expediera inköpet utan ersättning och anvisa kunden att söka ersättning hos FPA i efterhand (se Utredningar till kunden, Läkemedel som lämnas ut med anledning av en utlandsresa).

Ansökan om ersättning hos FPA

När kunden söker ersättning hos FPA för ett för tidigt läkemedelsinköp kan FPA endast av särskilda skäl betala ersättning för läkemedelsinköp som görs tidigare än vad tidsintervallet mellan inköpen medger. Ett sådant särskilt skäl kan till exempel vara en lång utlandsvistelse om kunden omfattas av den finska sjukförsäkringen under hela vistelsen utomlands.

Senast ändrad 12.6.2023

Vad tycker du om sidan?