Läkemedelsspecifik självrisk | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Läkemedelsspecifik självrisk

Kunden betalar en läkemedelsspecifik självrisk för inköp av läkemedel i den högre specialersättningsklassen och för inköp som berättigar till tilläggsersättning.

Den läkemedelsspecifika självrisken är

  • 4,50 € i den högre specialersättningsklassen
  • 2,50 € vid tilläggsersättning.

Den läkemedelsspecifika självrisken betalas för mängden läkemedel som köps på en och samma gång och som motsvarar högst 3 månaders behandling.

Den läkemedelsspecifika självrisken gäller per expedierad sats

Med en expedierad sats avses läkemedelsförpackningar som lämnas ut på samma gång mot samma recept.

Om man på en och samma gång lämnar ut olika förpackningsstorlekar eller olika smaker av ett och samma läkemedel, det vill säga prissätter så kallade tilläggsförpackningar, tas den läkemedelsspecifika självrisken ut bara en gång. Som tilläggsförpackningar kan man inte prissätta olika läkemedel som har olika handelsnamn, styrka eller läkemedelsform.

Som ett och samma läkemedel betraktas preparat som har samma

  • handelsnamn
  • styrka
  • läkemedelsform.
Senast ändrad 3.5.2021

Vad tycker du om sidan?