Årssjälvrisk och tilläggsersättning för läkemedel | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Årssjälvrisk och tilläggsersättning

Årssjälvriskens storlek varierar från år till år. År 2024 är årssjälvrisken 626,94 €.

Efter att taket för årssjälvrisken uppnåtts har kunden rätt till tilläggsersättning. Tilläggsersättningen är 100 % av den andel som överstiger den läkemedelsspecifika självrisken eller den avvikande läkemedelsspecifika självrisken.

Inräknande i årssjälvrisken

I kundens årssjälvrisk inräknas självriskerna för ersättningsgilla inköp. Inköpen kan förutom av kunden betalas av någon annan aktör, till exempel ett försäkringsbolag, eller det kan betalas från utkomststödet.

Om kunden har förbjudit utbyte av läkemedel räknas inte den andel som överstiger referenspriset in i årssjälvrisken. Initialsjälvrisken räknas in i årssjälvrisken.

Om kunden köper ett preparat som omfattas av ersättningssystemet utan ersättning räknas inköpet inte in i årssjälvrisken.

Närmare information om inräknandet i årssjälvrisken (Privatpersoner).

Hela årssjälvrisken har betalats

Beroende på preparatets pris och den självrisk som kunden betalat kan taket för årssjälvrisken nås endera i samband med ett enda läkemedelsinköp eller efter flera läkemedelsinköp.

Realtidsinformation om kundens årssjälvrisk förmedlas till apoteket via e-tjänsten för förfrågan om direktersättningsuppgifter. Beloppet av den årssjälvrisk som kunden betalat uppdateras i förfrågningstjänsten genast när uppgifterna om läkemedelsinköpet skickats till FPA. De uppdaterade självriskbeloppen är genast tillgängliga för alla apotek och kan beaktas i samband med kundens följande läkemedelsinköp.

Kunden får på apoteket tilläggsersättning redan för det inköp som innebär att årssjälvrisken uppfylls (så kallat gränsköp). För gränsköpet kan tilläggsersättning betalas för den andel som överstiger årssjälvrisken och den läkemedelsspecifika självrisken (eller den avvikande läkemedelsspecifika självrisken).

Senast ändrad 1.1.2024