Direktersättning för tandläkararvode på apoteket | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Tandläkararvode

Du kan bevilja direktersättning för det arvode som en tandläkare eller specialisttandläkare tagit ut och lagt till i receptet om det läkemedelspreparat som ska expedieras är ersättningsgillt.

Kunden kan söka ersättning för tandläkararvodet på FPA om han eller hon inte har fått ersättning för det på apoteket. Kom ihåg att ge kunden en specifikation av läkemedelsinköpet där det arvode som apoteket tagit ut framgår, så att kunden kan söka ersättning hos FPA. Kontrollera om tandläkaren ordinerat läkemedlen som specialisttandläkare eller tandläkare. Lägg vid behov till uppgiften också i den specifikation av läkemedelsinköpet som ges till kunden. Specifikationen är avgiftsfri för kunden.

Beräkning av ersättning

Ersättningen beräknas på det arvode som uppgetts av tandläkaren, enligt den fastställda ersättningstaxan.

LäkareErsättningstaxa
Tandläkare3,00
Specialisttandläkare3,90


Om arvodet är större än eller lika stort som den ersättningstaxa som fastställts som ersättningsgrund är ersättningen endast beloppet enligt taxan.

Om det arvode som tagits ut är lägre än den ersättningstaxa som fastställts som grund betalas endast det uttagna arvodets belopp i ersättning.

Arvodesgrund

Taxan för specialisttandläkararvode tillämpas endast när tandläkaren ordinerar läkemedel i egenskap av specialisttandläkare. Tandläkaren ska separat meddela huruvida han eller hon ordinerar ett läkemedel i egenskap av specialisttandläkare eller inte. Ett arvode betraktas som tandläkararvode om tandläkaren inte meddelar något.

Senast ändrad 2.10.2023