Läroanstalternas uppgifter i anslutning till studiestödet | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Läroanstalternas uppgifter i anslutning till studiestödet

Då en utbildning har beviljats rätt till studiestöd ska läroanstalten följa det som lagen om studiestöd föreskriver om läroanstaltens uppgifter i anslutning till studiestöd.

Läroanstalterna har till uppgift att

  • ge allmän rådgivning i studiestödsärenden
  • på eget initiativ eller på begäran av FPA eller de studerande ge uppgifter som behövs vid handläggningen av studiestödsärenden
  • ta emot ansökningar om studiestöd av dem som studerar vid läroanstalten, anteckna i ansökningarna de uppgifter som behövs för att ärendet ska kunna avgöras och skicka ansökningarna till FPA
  • för sin del övervaka att det finns förutsättningar för att få studiestöd och meddela FPA om det finns skäl att avbryta eller dra in studiestödet.

Läroanstalterna ska meddela FPA om utbildningar som inleds.

Meddelanden om studielinjer görs i studielinjetjänsten för läroanstalter. Läs mer om tjänsten.