Kontaktinformation för privata läroanstalter | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Kontaktinformation för privata läroanstalter

Privata läroanstalter kan kontakta i frågor som gäller rätten till studiestöd: opintoetuudet@kela.fi. Om ditt meddelande innehåller sekretessbelagda uppgifter kan du använda skyddad e-postförbindelse.

Observera att de sakkunniga endast svarar på frågor från personal vid privata läroanstalter. Uppmana de studerande att ringa till servicenumret för studerande eller att sköta ärendet på nätet (Privatpersoner).

Rätt till studiestöd – ansökan och bilagor

Privata läroanstalter kan skicka ansökan om rätt till studiestöd och dess bilagor per post till adressen

FPA, Registratorskontoret
PB 450
00056 FPA

Alternativt kan de skickas med skyddad e-post till adressen kirjaamo@kela.fi. Se anvisningarna på sidan för ansökan om rätt till studiestöd.

Registratorskontorets telefonnummer är 020 634 11 (växel), vardagar kl. 8.15–16.

Studerandes ansökningar om studiestöd samt bilagor

Om studerande skickar ansökningar om studiestöd eller bilagor till ansökan till en privat läroanstalt, kan läroanstalten skicka dem till adressen

FPA
PB 10
00056 FPA

Alternativt kan de skickas med skyddad e-post till adressen
samarbetspartner.bilagor@fpa.fi

Så här skickar du ett skyddat e-postmeddelande

Om ditt meddelande innehåller sekretessbelagda uppgifter ska du använda skyddad e-postförbindelse.

  1. Öppna den skyddade e-posten.
    Registrera din e-postadress i tjänsten. Du får därefter en länk till din e-postadress. Via länken kan du skicka skyddad e-post. Länken gäller i 30 dagar.
  2. Lägg till bilagorna i pdf-format. Vi rekommenderar att ett e-postmeddelande innehåller högst 10 filer.
  3. Skicka meddelandet och bilagorna till rätt adress.

Så här läser du skyddad e-post från FPA

FPA skickar meddelandet i form av skyddad e-post om meddelandet innehåller sekretessbelagd information. Se anvisningen Hur skyddad e-post från FPA ska hanteras (pdf). Du kan svara på ett meddelande från FPA genom att uppe på sidan välja antingen Svara (Vastaa) eller Svara alla (Vastaa kaikille).

Läs mer

Senast ändrad 12.12.2023

Vad tycker du om sidan?