Förskottsinnehållning på privatvårdsstöd | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Förskottsinnehållning på privatvårdsstödet

Privatvårdsstödet är skattepliktig inkomst. I fråga om privata producenter av småbarnspedagogik är förskottsinnehållningen beroende av om serviceproducenten är införd i det förskottsuppbördsregister som Skatteförvaltningen svarar för.

Producenten av småbarnspedagogik är införd i förskottsuppbördsregistret

Om producenten av småbarnspedagogik är införd i förskottsuppbördsregistret får FPA uppgift om detta från företags- och organisationsdatasystemet (FODS)  och verkställer ingen förskottsinnehållning på det privatvårdsstöd som betalas ut. Uppgiften om att en serviceproducent är införd i förskottsuppbördsregistret kontrolleras i samband med utbetalningen av stödet.

Producenten av småbarnspedagogik är inte införd i förskottsuppbördsregistret

Om producenten av småbarnspedagogik inte är införd i förskottsuppbördsregistret verkställer FPA förskottsinnehållning på privatvårdsstödet. Förskottsinnehållningens storlek beror på om producenten av småbarnspedagogik är en privatperson, en sammanslutning eller ett företag.

Se nedan mer detaljerade anvisningar för situationer då producenten av småbarnspedagogik inte är införd i förskottsuppbördsregistret.

Dagvårdare som tidigare inte har fått privatvårdsstöd

Om du inte tidigare har fått privatvårdsstöd verkställer FPA förskottsinnehållningen enligt den skatteprocent som på skattekortet angetts för lön.

Om du inte vill att förskottsinnehållningen ska verkställas enligt den skatteprocent för lön som Skatteförvaltningen har meddelat, kan du ansöka om ett ändringsskattekort hos Skatteförvaltningen. FPA får ändringsskattekort direkt från Skatteförvaltningen.

Dagvårdare som tidigare har fått privatvårdsstöd

Om du tidigare har fått privatvårdsstöd verkställer FPA förskottsinnehållningen enligt den förskottsinnehållningsprocent som angetts för lön eller arbetsersättning. FPA får den här procenten från Skatteförvaltningen.

Om FPA inte har fått uppgift om någon av dessa innehållningsprocenter är förskottsinnehållningen 60 %.

En familj som arbetsgivare

Observera att den lönesumma som en dagvårdare i arbetsavtalsförhållande får kan bestå av privatvårdsstödet samt den lön som familjen själv betalar. En familj som anställt en dagvårdare i arbetsavtalsförhållande måste

  • verkställa förskottsinnehållning på den lön som familjen betalar
  • betala socialskyddsavgifterna för dagvårdarens hela lön (också för den andel som FPA betalar)
  • anmäla den utbetalda lönen till inkomstregistret
  • ordna företagshälsovård för dagvårdaren
  • betala övriga lagstadgade avgifter.

Hushåll som arbetsgivare – vad ska anmälas till inkomstregistret och när? (skatt.fi)

FPA verkställer förskottsinnehållning enligt 13 % på privatvårdsstödet, om producenten av småbarnspedagogik är en sammanslutning eller ett företag som inte har införts i förskottsuppbördsregistret.
Senast ändrad 29.5.2023

Vad tycker du om sidan?