Verksamheten inleds | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Verksamheten inleds

Om ett nytt privat daghem inleder sin verksamhet efter 1.1.2023 måste daghemmet ansöka om tillstånd av regionförvaltningsverket innan verksamheten inleds. 

Om ett privat daghem har inlett sin verksamhet före 1.1.2023, ska det senast 31.12.2026 hos regionförvaltningsverket ansöka om tillstånd att bedriva daghemsverksamhet. 

Familjedagvårdare och gruppfamiljedaghem ska göra en anmälan till kommunen om att verksamheten inleds. Anmälan görs till de kommuner i vilka producenten av småbarnspedagogik verkar.

Utifrån anmälan övervakar kommunen producenternas verksamhet. Anmälan är också en förutsättning för att FPA ska betala privatvårdsstöd till producenten av småbarnspedagogik.

Dagvårdare i arbetsavtalsförhållande behöver inte göra någon separat anmälan till kommunen om att verksamheten inleds. Kommunen godkänner varje nytt arbetsavtal för dagvårdare i arbetsavtalsförhållande och samtidigt betalningen av stödet till dagvårdaren när den som ansöker om privatvårdsstöd lämnar utredningen Stöd för privat vård av barn - Dagvårdsproducent WH2r (pdf) till kommunen för godkännande.

Godkännande ges av den kommun som är stödtagarens, det vill säga familjens, hemkommun. 

 

Senast ändrad 29.5.2023

Vad tycker du om sidan?