Stöd för privat vård av barn – Belopp och utbetalning | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Stöd för privat vård av barn – Belopp och utbetalning till producent av småbarnspedagogik

FPA betalar stödet för privat vård av barn separat för varje barn som är berättigat till stöd.
I privatvårdsstödet ingår

  • vårdpenning
  • vårdtillägg
  • ett eventuellt kommuntillägg, enligt familjens hemkommun.

Privatvårdsstödet uppgår alltid högst till barnets dagvårdsavgift. I regel är dagvårdsavgiften emellertid större än privatvårdsstödet. Då betalar familjen själv skillnaden mellan dagvårdsavgiften och stödet.

Stödet för privat vård av barn är ett stöd riktat till familjen även om det betalas till producenten av småbarnspedagogik.

Beloppet av stödet för privat vård av barn påverkas av familjens storlek och av familjens bruttoinkomster. Därför kan FPA inte informera producenten av småbarnspedagogik om grunderna för beviljande, utbetalning och indragning av stödet. FPA meddelar producenten av småbarnspedagogik endast när och med hur stort belopp stödet betalas.

Läs mer om privatvårdsstödets belopp (Privatpersoner).

Utbetalning

FPA betalar ut privatvårdsstöd för de månader för vilka producenten av småbarnspedagogik fakturerar familjerna. Om familjen och producenten av småbarnspedagogik har kommit överens om att dagvårdsavgift inte behöver betalas till exempel under serviceproducentens semester betalar FPA inte ut stöd för denna tid.

Utbetalningsdag

FPA betalar ut privatvårdsstödet till producenten av småbarnspedagogik i efterhand den sista bankdagen i månaden.

Om ansökan om privatvårdsstöd avgörs efter den 10 dagen i månaden, betalas stödet till serviceproducenten i slutet av följande månad.

Stödet betalas i efterhand eftersom kommunerna står för kostnaderna för privatvårdsstödet. FPA fakturerar först kommunen och betalar sedan ut stödet till producenten av småbarnspedagogik.

Exempel

En ansökan om privatvårdsstöd avgörs den 15 maj. Den första utbetalningsdagen för privatvårdsstödet är 30.6.

Kommuntillägget ur FPA:s synvinkel

Kommunen kan betala kommuntillägg i samband med stödet för privat vård av barn. Kommuntilläggets belopp och villkoren för tillägget är kommunspecifika. Om kommuntillägget betalas via FPA betalas det direkt till producenten av småbarnspedagogik som en del av privatvårdsstödet. Information om kommuntilläggets belopp och betalningsvillkoren ges av kommunen.

Läs mer

Senast ändrad 5.6.2023

Vad tycker du om sidan?