Kontaktinformation för producenter av rehabiliteringstjänster | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Kontaktinformation för producenter av rehabiliteringstjänster

FPA ger råd till alla samarbetspartner per telefon, via skyddad e-post eller via chatt.

Kontaktinformation i fråga om rehabilitering

 • I ärenden som gäller FPA:s servicebeskrivningar för rehabilitering: kuntoutus_palvelukuvaukset@kela.fi
 • I ärenden som gäller nyttan av rehabilitering och rapportering av rehabiliteringsresultat: tulos@kela.fi
 • I ärenden som gäller utvecklingsprojekt inom rehabiliteringen, t.ex. när FPA söker serviceproducenter för projekt, forskningstillstånd samt utvecklingsprojekt: kuntoutushanke@kela.fi

Rehabiliterande psykoterapi

Frågor och anmälningar som gäller processen för att hitta psykoterapeuter samt psykoterapeuters behörigheter: kuntoutuspsykoterapeuttien_patevyydet@kela.fi

I andra frågor som gäller rehabiliterande psykoterapi och vid adressändring: kontakta myndighetslinjen

Terapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering

Skicka terapiavtal, ändringsblanketter, adressändringar, kontaktbegäranden och fritt formulerade meddelanden per e-post till det FPA-försäkringsdistrikt som du har ingått avtal med.

 • Södra försäkringsdistriktet: etelainenvp.terapiasopimukset@kela.fi
 • Mellersta försäkringsdistriktet: keskinenvp.terapiasopimukset@kela.fi
 • Västra försäkringsdistriktet: lantinenvp.terapiasopimukset@kela.fi
 • Östra försäkringsdistriktet: itainenvp.terapiasopimukset@kela.fi
 • Norra försäkringsdistriktet: pohjoinenvp.terapiasopimukset@kela.fi

Övriga rehabiliteringstjänster

 • Genomförande av rehabiliteringstjänster, t.ex. inhiberande av kurser eller flyttning av perioder, ändringar i antalet kurser och i målgruppen: kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi.
 • Ändringar under avtalsperioden för rehabiliteringstjänster, t.ex. strukturella förändringar hos serviceproducenten, ändringar i lokalerna och ändringar hos faktureraren samt ärenden som gäller allvarliga olycksfall: kuntoutus_sopimushallinta@kela.fi.

Datasystem

 • Tekniska frågor som gäller rehabiliteringskurssystemet på extranätet , sökning av serviceproducent och identifiering: kuntoutus_jarjestelmat@kela.fi
 • Teknisk support: tekninentuki@kela.fi, telefonnummer måndag–fredag 7–17: 020 634 7787

Tolkning i samband med rehabilitering

 • Beställning av tolk och genomförande av tolkning: vatu.kuntoutus@kela.fi
 • Allokering av tolkning och kundrespons: kuntoutus_tulkkaus@kela.fi
 • Ändringar i anslutning till tolkningen under avtalsperioden: tulkkaussopimuksenhallinta@kela.fi

Postadresser för producenter av rehabiliteringstjänster

Terapirapporter

Skicka alla terapirapporter till adressen:   
FPA
PB 10
00056 FPA

Om terapirapporter och redovisningar skickas till samma adress ska de läggas i separata buntar i försändelsen.

Rehabiliteringsredovisningar

Terapeuter som har en verksamhetslokal ska välja postadress enligt den ort där verksamhetslokalen är belägen. Terapeuter som saknar verksamhetslokal ska välja postadress enligt den ort där terapeuten är bosatt. Kontrollera vilket försäkringsdistrikt din kommun hör till (Om Fpa).

Södra försäkringsdistriktet

FPA
Rehabiliteringsredovisningar/fakturor
PB 10
00056 FPA

Mellersta försäkringsdistriktet

FPA
Rehabiliteringsredovisningar/fakturor
Aleksis Kiven katu 18
33210 Tampere

Västra försäkringsdistriktet

Åbo, Kimito, S:t Karins och Pargas:  
FPA
Rehabiliteringsredovisningar/fakturor
Eriksgatan 26
20100 Åbo

Övriga kommuner i Egentliga Finland:  
FPA
Rehabiliteringsredovisningar/fakturor
Väinämöisenkatu 6
38700 Kankaanpää

Satakunta:
FPA
Rehabiliteringsredovisningar/fakturor
Alpinkatu 12
38700 Kankaanpää

Österbotten:   
FPA
Rehabiliteringsredovisningar/fakturor
Alpinkatu 12
38700 Kankaanpää

Åland:
FPA  
Nygatan 7 A
22100 Mariehamn

Östra försäkringsdistriktet

FPA
Rehabiliteringsredovisningar/fakturor
PB 40
40056 FPA

Norra försäkringsdistriktet

FPA
Rehabiliteringsredovisningar/fakturor
Sepänkatu 18
90100 Oulu

Senast ändrad 8.1.2024

Vad tycker du om sidan?