Systemleverantörer | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Systemleverantörer

På extranätet för systemleverantörer för de aktörer som använder FPA:s elektroniska tjänster finns information om tjänsternas innehåll och de tekniska kraven i anslutning till dem. Endast registrerade användare, som har fått användarnamn och lösenord av FPA, har åtkomst till extranätsidorna.

Om du behöver användarnamn och lösenord ska du kontakta e-postadress för den tjänst du behöver:

  • FPA:s förmånsdatatjänst (Kelmu), som är avsedd för myndigheter och samarbetspartner: kelmu@kela.fi
  • Tjänsten för förmedling av löneuppgifter: esara@kela.fi
  • System som används av företagshälsovården: tth@kela.fi 
  • System för sjukvårds- och reseersättningar: terveydenhuoltoetuudet.jarjestelmat@kela.fi

Logga in på extranätet

Om du redan har användarnamn och lösenord kan du logga in på extranätet (på finska).

Logga in på extranättjänsten