Ansökan om direktersättning | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Så här ansöker serviceproducenten om direktersättning

FPA ersätter kostnader för prehospital akutsjukvård och icke-brådskande sjuktransport i form av direktersättning. Serviceproducenten tar ut självriskandelen av patienten och ansöker om ersättning för resten av kostnaderna hos FPA.

Läs mer


 

Vad tycker du om sidan?