Direktersättningsförfarande i samband med prehospital akutsjukvård och icke-brådskande sjuktransport | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Direktersättningsförfarande i samband med prehospital akutsjukvård och icke-brådskande sjuktransport

Vid direktersättningsförfarande i samband med sjuktransporter tar serviceproducenten ut en självriskandel (25 euro) av patienten i enlighet med sjukförsäkringslagen och ansöker om ersättning hos FPA för transporten genom att lämna in en redovisningsansökan. Ersättningen betalas till serviceproducenten per kund och resa utifrån blankett SV 210r Utredning och ansökan om ersättning för sjuktransport eller utifrån uppgifter som motsvarar uppgifterna på blanketten. 

Läs mer

Senast ändrad 16.10.2023

Vad tycker du om sidan?