Grundläggande utkomststöd och hyresgaranti | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Hyresgaranti

FPA kan av grundad anledning bevilja grundläggande utkomststöd för hyresgaranti till exempel i följande situationer:

 • vid skilsmässa eller då ett samboförhållande upphör
 • då man flyttar av hälsoskäl
 • då familjens storlek förändras
 • då man är bostadslös
 • då det finns risk för att man ska bli bostadslös
 • då man får en arbetsplats på en annan ort
 • då man får en studieplats på en annan ort för studier som leder till en examen
 • då man flyttar till en förmånligare bostad på uppmaning av FPA eller välfärdsområdet.

FPA beviljar hyresgaranti i första hand som betalningsförbindelse.

Kunden ska lämna in en ansökan om hyresgaranti till FPA. Först reder FPA ut om kunden har rätt till grundläggande utkomststöd. FPA avgör rätten till grundläggande utkomststöd innan ansökan om hyresgaranti behandlas.

Läs mer om hyresgaranti i samband med grundläggande utkomststöd (Privatpersoner)

Information för hyresvärden

På sidan Hyresvärdar hittar du mer information om

 • vad hyresgarantin täcker
 • när FPA kan bevilja utkomststöd för hyresgarantin
 • vad du ska göra när hyresgästen har en betalningsförbindelse för hyresgarantin
 • hur du hos FPA yrkar på att hyresgarantin realiseras.

I samband med det grundläggande utkomststödet kan hyran betalas direkt till hyresvärden om kunden har gett fullmakt för detta. Kunden kan ge fullmakten i samband med ansökan om utkomststöd eller senare genom ett separat meddelande.

Om kunden försummar att betala hyran för minst en månad kan FPA betala boendeutgifternas andel av det grundläggande utkomststödet direkt till hyresvärden. Hyresvärden kan i sådana fall begära att betalningen ska överföras. FPA hör kunden innan FPA börjar betala hyran direkt till hyresvärden. Därför tar överföringen 1–2 månader. 

Läs mer

Senast ändrad 4.8.2023

Vad tycker du om sidan?