Ansökan om elgaranti | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Ansökan om elgaranti

Om energibolaget kräver elgaranti av kunden för att skyldigheterna i avtalet ska uppfyllas, kan bolaget kräva garantin med en fritt formulerad utredning (t.ex. genom att skicka ett brev till kunden).  Energibolaget kan kräva garanti för ett elavtal som redan ingåtts eller i samband med ett nytt elavtal. Kunden ansöker själv om utkomststöd för elgaranti från FPA.

Utredningens innehåll

Energibolagets fritt formulerade utredning ska innehålla uppgift om

  • garantibeloppet
  • hur länge garantin ska gälla (för viss tid eller tillsvidare)
  • den bostad som garantin avser
  • betalningsadress
  • förfallodag.

Beviljande av elgaranti

  1. FPA skickar beslutet om elgaranti till kunden.
  2. Kunden levererar själv den garanti som beviljats i form av en betalningsförbindelse till energibolaget.
  3. Med kundens samtycke kan FPA skicka betalningsförbindelsen för elgaranti direkt till energibolaget.
Elgarantin är bostads-, kund- och avtalsspecifik.
Senast ändrad 22.4.2021

Vad tycker du om sidan?