Så här sköter du ärenden som gäller elgaranti med FPA | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Så här sköter du ärenden med FPA

FPA har inte enligt någon lag rätt att få uppgifter direkt av energibolagen och inte heller rätt att ge uppgifter direkt till energibolagen.

Huvudregeln är att kunden sköter förmedlingen av information mellan FPA och bolaget.

Energibolagen kan skicka realiseringsyrkanden och bilagor till FPA antingen per skyddad e-post eller per post. 

Skyddad e-postadress

FPA behandlar inte yrkanden på realisering av elgaranti som skickats som oskyddad e-post. Se anvisningar om hur man skickar skyddad e-post till FPA.

Se till vilket av FPA:s områden kundens hemkommun hör (avsnittet Privatpersoner). Skicka realiseringsyrkandet till rätt försäkringsdistrikts e-postadress för rätt område. E-postadresserna hittar du nedan. 

E-postadresser

Södra området
etelainenvp.vuokravakuudenrealisointi@kela.fi 

Mellersta området
keskinenvp.toimeentulotuki@kela.fi

Östra området
itainenvp.toimeentulotuki@kela.fi

Västra området
lantinenvp.toimeentulotuki@kela.fi

Norra området
pohjoinenvp.toimeentulotuki@kela.fi

Vad tycker du om sidan?