Realisering av elgaranti | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Realisering av elgaranti

Energibolaget kan kräva att garantin betalas ut, dvs. att elgarantin realiseras,

  • då avtalet hävs på grund av betalningsförsummelse
  • då avtalet annars löper ut
  • medan avtalet ännu är i kraft, om detta är en förutsättning för att bolaget ska kunna leverera el till kunden.

Energibolaget yrkar på betalning av fordringar med blanketten Yrkande på realisering av säkerhet för elektricitet TO 6r (pdf). FPA utreder yrkandet på realisering utan dröjsmål och skickar ett brev till energibolaget med uppgift om vilken del av garantin som kan realiseras.

Om kundens elavtal fortsätter

När en elgaranti realiseras upphör den att gälla.  

Om elavtalet fortsätter och kunden fortsättningsvis har rätt till grundläggande utkomststöd, kan FPA bevilja kunden en ny betalningsförbindelse för elgaranti.

Om kundens elavtal upphör

Om kundens elavtal upphör och man inte har behövt realisera elgarantin, upphör den att gälla.

Energibolaget behöver inte lämna tillbaka betalningsförbindelsen till FPA.

Senast ändrad 7.10.2022

Vad tycker du om sidan?