Sjukvård | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Ersättning för privat sjukvård

FPA ersätter en del av kostnaderna när du på grund av sjukdom, graviditet eller förlossning besöker en privatläkare. Du kan också få ersättning för distansmottagning. Ersättningen uppgår högst till ersättningstaxans belopp.

Du får ersättning för

 • kostnaderna för mottagningsbesök hos en allmänpraktiserande läkare eller specialistläkare 30 euro
 • kostnaderna för videomottagning hos en allmänpraktiserande läkare eller specialistläkare 25 euro
 • kostnaderna för distansmottagning (telefon eller chatt) hos en allmänpraktiserande läkare eller specialistläkare 8 euro
 • kostnaderna för mottagningsbesök hos en specialist i psykiatri 30–40 euro (ersättningstaxan beror på besökets längd) 
 • kostnaderna för videomottagning hos en specialist i psykiatri 30 euro
 • kostnaderna för distansmottagning (telefon eller chatt) hos en specialist i psykiatri 12 euro.

Du får också ersättning för undersökningar och åtgärder inom den privata sjukvården som ordinerats av

 • en specialist i psykiatri
 • en specialist inom mun- och käkkirurgi 
 • en tandläkare. 

Om undersökningen eller åtgärden har ordinerats av någon annan läkare kan du inte få FPA-ersättning. Detta gäller dock inte för undersökningar som utförs av en psykolog. För dem kan du få FPA-ersättning oberoende av vem som ordinerat undersökningen. 

Storleken på ersättningen beror på ersättningstaxan för undersökningen eller åtgärden. Ersättningen uppgår högst till ersättningstaxans belopp. Kontrollera ersättningstaxorna i förteckningen över taxor.   FPA kommer senare att fastställa taxornas belopp enligt en förordning av statsrådet.

Exempel 

 • För gynekologens mottagningsarvode får du 30 euro i ersättning. Ersättning betalas inte för ultraljudsundersökning eller papaprov.
 • För ögonläkarens mottagning får du 30 euro i ersättning. Ögonundersökningarna betalar du i sin helhet själv.
 • För ett mottagningsbesök på 30 minuter hos en specialist i psykiatri får du 35 euro i ersättning. Du får också ersättning för laboratorieundersökningar som han eller hon har ordinerat.

När får du inte ersättning?

Du kan inte få sjukvårdsersättningar om du har fått en remiss från den offentliga hälso- och sjukvården till privat tandläkare, psykiater eller psykolog. Då betalas kostnaderna för undersökningarna av dig själv eller av välfärdsområdet. FPA betalar inte heller ersättning för kostnader för offentlig hälso- och sjukvård och inte heller för expeditionsavgifter och poliklinikavgifter inom den privata sjukvården. 

Läkarutlåtanden

FPA ersätter en del av kostnaderna för intyg eller utlåtanden av en privatläkare om de skrivits för att söka en förmån med stöd av sjukförsäkringslagen. Sådana förmåner är exempelvis rätt till specialersättning för läkemedel och sjukdagpenning. Ersättningen uppgår högst till ersättningstaxans belopp. Ersättningstaxorna finns listade i förteckningen över taxor.

FPA ersätter inte läkarutlåtanden som är skrivna för följande situationer:

 • förnyande av körkort
 • ansökan till läroanstalt
 • nyanställningsundersökning
 • ansökan om pension eller rehabilitering.

Direktersättning

Du kan få direktersättning för sjukvårdskostnaderna när du visar upp FPA-kortet på vårdstället. Då drar vårdstället direkt av ersättningen från priset. Du kan också ansöka om ersättning efteråt hos FPA. Man kan få direktersättning på de vårdställen som avtalat om direktersättningsförfarande med FPA. 

Försäkringsbolagens ersättningar

Om du har en privat sjuk- eller olycksfallsförsäkring kan du förutom FPA-ersättning söka ersättning hos ditt försäkringsbolag. När det är fråga om en trafikskada eller ett arbetsolycksfall ska du ansöka om ersättning direkt hos försäkringsbolaget.

Ersättning för resor till den privata hälso- och sjukvården 

Ersättning för resor till den privata hälso- och sjukvården betalas endast om vården där kan ersättas från sjukförsäkringen. Om du emellertid har en betalningsförbindelse eller en servicesedel från välfärdsområdet, betalas ersättning för resor till den enhet där du får vård. Resorna ersätts också när det är fråga om FPA-rehabilitering. Läs mer om reseersättningar.

Läs mer

 

Senast ändrad 16.2.2024