Så här ansöker du om sjukvårdsersättningar | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här ansöker du om sjukvårdsersättningar

Du får i regel ersättning för kostnaderna för de undersökningar och behandlingar som en privatläkare ordinerat redan som direktersättning vid vårdenheten. Om du inte har fått ersättning kan du söka den i efterhand hos FPA.

 1. Fyll i ersättningsansökan för sjukvårdskostnader, Sjukvårdskostnader som uppkommit i Finland SV 127r (pdf).
 2. Bifoga till ansökan de blanketter vårdstället fyllt i om den vård läkaren gett eller den undersökning och behandling som läkaren ordinerat.
 3. Skicka ansökan i MittFPA.  En vårdnadshavare kan ansöka om rehabilitering för ett minderårigt barns räkning i MittFPA.
  • Spara den ifyllda ansökningsblanketten på din dator eller mobila enhet. Ansökan måste vara i pdf-format.
  • Logga in i MittFPA. Gå till Gör ansökan.
  • Välj Sjukvård och läkemedel och Ansök om sjukvårds- eller läkemedelsersättning.
  • Lägg till ansökan från din enhet och klicka på Skicka.
  • När du skickar in ansökan i MittFPA behöver den inte undertecknas.
  • Skicka bilagorna i MittFPA efter att du har skickat in ansökan. Om bilagorna är i pappersform, kan du fotografera eller skanna dem.

   Ett annat alternativ är att du skickar ansökan per post:

  • Skriv under ansökan och posta den tillsammans med bilagorna till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.
 4. Du får ett skriftligt beslut hem till dig per post. Du kan också läsa beslutet i MittFPA.

 5. I MittFPA ser du hur mycket ersättning du fått för privat sjukvård under kalenderåret. Du ser också de FPA-ersättningar som betalats som direktersättning.

Ansökningstid

Sök ersättning för sjukvårdskostnader inom 6 månader från betalningsdagen.

Läs mer